Individuální přístup
bez stresu

Rozvrh hodin

Podívejte se na rozvrh
hodin jednotlivých tříd
a mějte přehled.

Práce žáků

Výtvarné práce našich žáků najdete umístěné na  školním blogu.

Zájmové kroužky

Chcete rozvíjet tvořivé
a sportovní aktivity
u svých dětí?

Jídelní lístek

Školní stravování pro děti
i veřejnost. Co budeme
vařit dobrého?

Aktuálně:

 

30. 5. 2018 - Exkurze žáků 9.třídy do Muzea středního Pootaví Strakonice

Žáci se zúčastní komentované prohlídky s programem na téma "Strakonicko za 1. sv. války"

7. 6. Školní akademie ZŠ Katovice

Akademie se bude konat od 16.00 hod v KD Katovice

20. – 26. května Školní zájezd do Velké Británie

Studijně poznávací zájezd do Anglie s výukou angličtiny. Informace - Mgr. Jiřina Böhmová

Akce pořádané MŠ

Vloženy informace o akcích mateřské školy pořádané v květnu 2018 - klikněte na ikonu

Jídelní lístek pro ZŠ, MŠ a veřejnost ČERVEN 2018

Vloženy lístek pro měsíc - Červen

Pořízení a modernizace vybavení Základní školy Katovice

Předmětem projektu "Pořízení a modernice vybavení Základní školy" zahájeného Základní školou a Mateřskou školou Katovice v květnu 2015 a ukončeného v červenci téhož roku je modernizace a vybavení přírodovědné a jazykové učebny a dovybavení učebny informatiky, což umožňuje vedení výuky daných předmětů na potřebné didaktické a profesní úrovni. V rámci tohoto projektu byl pořízen nábytek se zabudovanými mediálními prvky, interaktivní tabule, hlasovací zařízení, sady Pasco, počítače. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to ve výši 85% celkových způsobilých výdajů.

Naše škola v číslech:

0
DĚTÍ
0
VYUČUJÍCÍCH
0
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ