Individuální přístup
bez stresu

Rozvrh hodin

Podívejte se na rozvrh
hodin jednotlivých tříd
a mějte přehled.

Práce žáků

Výtvarné práce našich žáků najdete umístěné na  školním blogu.

Zájmové kroužky

Chcete rozvíjet tvořivé
a sportovní aktivity
u svých dětí?

Jídelní lístek

Školní stravování pro děti
i veřejnost. Co budeme
vařit dobrého?

Aktuálně:

 

Ve škole se vyskytly vši

Žádáme rodiče, aby prohlédli své děti, protože se ve škole objevily vši. V případě nálezu je nutné ponechat děti doma do doby, než budou vši zcela odstraněny. Děkujeme.

Protidrogový vlak ve Strakonicích

pro více informací klikněte na ikonku

Oslava 100. výročí vzniku republiky

pro vstup do galerie klikněte na ikonku

Upozornění pro rodiče

Od 1. 12. 2018 budou veškeré platby za školné v mateřské škole, za stravné ve školní jídelně a za školné ve školní družině prováděny bezhotovostním převodem na účet školy. Pro více info - klikni na ikonu

Jídelní lístek pro ZŠ, MŠ a veřejnost ŘÍJEN 2018

Vloženy lístek pro měsíc - říjen

Informace k lyžařskému kurzu

vloženy informace k lyžařskému kurzu pro rodiče žáků 7. třídy - klikni na ikonu

Organizace školního roku 2018/2019

vloženy informace o organizaci školního roku 2018/2019 - klikni na ikonku

Vloženy vzory žádostí ke stažení

vzory žádostí - klikni na ikonku

Akce pořádané MŠ v říjnu 2018

více info - klikni na ikonu

Pořízení a modernizace vybavení Základní školy Katovice

Předmětem projektu "Pořízení a modernice vybavení Základní školy" zahájeného Základní školou a Mateřskou školou Katovice v květnu 2015 a ukončeného v červenci téhož roku je modernizace a vybavení přírodovědné a jazykové učebny a dovybavení učebny informatiky, což umožňuje vedení výuky daných předmětů na potřebné didaktické a profesní úrovni. V rámci tohoto projektu byl pořízen nábytek se zabudovanými mediálními prvky, interaktivní tabule, hlasovací zařízení, sady Pasco, počítače. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to ve výši 85% celkových způsobilých výdajů.

Naše škola v číslech:

0
DĚTÍ
0
VYUČUJÍCÍCH
0
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ