Individuální přístup
bez stresu

Rozvrh hodin

Podívejte se na rozvrh
hodin jednotlivých tříd
a mějte přehled.

Práce žáků

Výtvarné práce našich žáků najdete umístěné na  školním blogu.

Zájmové kroužky

Chcete rozvíjet tvořivé
a sportovní aktivity
u svých dětí?

Jídelní lístek

Školní stravování pro děti
i veřejnost. Co budeme
vařit dobrého?

Aktuálně:

24.4.2019 - úklid okolí Katovic - projektový den

Ve středu budeme uklízet v okolí školy a Katovic. Žáci si vezmou pracovní oděv a ochranné rukavice.

2. 5. a 3. 5. 2019 Zápis do MŠ

Vloženy informace o zápisu do mateřské školy - klikni na ikonu

11. 5. 2019 od 9.00 hodin BĚH MUFLONÍ STEZKOU

více info a plakát akce - klikni na ikonu

Turnaj ve vybíjené - okresní kolo

Pro více info klikněte na ikonu

Jídelní lístek pro ZŠ, MŠ a veřejnost DUBEN 2019

vložen jídelní lístek pro měsíc - duben

Organizace školního roku 2018/2019

vloženy informace o organizaci školního roku 2018/2019 - klikni na ikonku

Vloženy vzory žádostí ke stažení

vzory žádostí - klikni na ikonku

Ve škole se vyskytly vši

Žádáme rodiče, aby prohlédli své děti. V případě pozitivního nálezu je třeba nechat děti doma, dokud nebudou vši zcela odstraněny.

Upozornění pro rodiče

Od 1. 12. 2018 budou veškeré platby za školné v mateřské škole, za stravné ve školní jídelně a za školné ve školní družině prováděny bezhotovostním převodem na účet školy. Pro více info - klikni na ikonu

GDPR - Ochrana osobních údajú

Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které upravuje pravidla pro nakládání s osobními údaji a jejich zabezpečení pro více info- klikni na ikonu.

Pořízení a modernizace vybavení Základní školy Katovice

Předmětem projektu "Pořízení a modernice vybavení Základní školy" zahájeného Základní školou a Mateřskou školou Katovice v květnu 2015 a ukončeného v červenci téhož roku je modernizace a vybavení přírodovědné a jazykové učebny a dovybavení učebny informatiky, což umožňuje vedení výuky daných předmětů na potřebné didaktické a profesní úrovni. V rámci tohoto projektu byl pořízen nábytek se zabudovanými mediálními prvky, interaktivní tabule, hlasovací zařízení, sady Pasco, počítače. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to ve výši 85% celkových způsobilých výdajů.

Naše škola v číslech:

0
DĚTÍ
0
VYUČUJÍCÍCH
0
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ