Individuální přístup
bez stresu

Rozvrh hodin

Podívejte se na rozvrh
hodin jednotlivých tříd
a mějte přehled.

Práce žáků

Výtvarné práce našich žáků najdete umístěné na  školním blogu.

Zájmové kroužky

Chcete rozvíjet tvořivé
a sportovní aktivity
u svých dětí?

Jídelní lístek

Školní stravování pro děti
i veřejnost. Co budeme
vařit dobrého?

Aktuálně:

25.2. 2019 Návštěva multikina Cinestar v Českých Budějovicích

Akce je určena pro všechny žáky školy. Odjezd od školy v 7:30 hodin. Návrat do školy do 13:00 hodin.

18.2. 2019 12.00 - 14.00 hodin - Edubus - pojízdná laboratoř

Program pojízdné laboratoře"Roboti z autobusu" je určen pro žáky 4. a 8. třídy.

Akce mateřské školky

vloženy informace o akcích mateřské školky v únoru

Akce školní družiny

Vloženy informace o akcích ŠD v únoru 2019

Ve škole se vyskytly vši

Žádáme rodiče, aby prohlédli své děti. V případě pozitivního nálezu je třeba nechat děti doma, dokud nebudou vši zcela odstraněny.

Jídelní lístek pro ZŠ, MŠ a veřejnost ÚNOR 2019

Vloženy lístek pro měsíc - únor

Organizace školního roku 2018/2019

vloženy informace o organizaci školního roku 2018/2019 - klikni na ikonku

Vloženy vzory žádostí ke stažení

vzory žádostí - klikni na ikonku

Upozornění pro rodiče

Od 1. 12. 2018 budou veškeré platby za školné v mateřské škole, za stravné ve školní jídelně a za školné ve školní družině prováděny bezhotovostním převodem na účet školy. Pro více info - klikni na ikonu

GDPR - Ochrana osobních údajú

Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které upravuje pravidla pro nakládání s osobními údaji a jejich zabezpečení pro více info- klikni na ikonu.

Pořízení a modernizace vybavení Základní školy Katovice

Předmětem projektu "Pořízení a modernice vybavení Základní školy" zahájeného Základní školou a Mateřskou školou Katovice v květnu 2015 a ukončeného v červenci téhož roku je modernizace a vybavení přírodovědné a jazykové učebny a dovybavení učebny informatiky, což umožňuje vedení výuky daných předmětů na potřebné didaktické a profesní úrovni. V rámci tohoto projektu byl pořízen nábytek se zabudovanými mediálními prvky, interaktivní tabule, hlasovací zařízení, sady Pasco, počítače. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to ve výši 85% celkových způsobilých výdajů.

Naše škola v číslech:

0
DĚTÍ
0
VYUČUJÍCÍCH
0
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ