Individuální přístup
bez stresu

Rozvrh hodin

Podívejte se na rozvrh
hodin jednotlivých tříd
a mějte přehled.

Práce žáků

Výtvarné práce našich žáků najdete umístěné na  školním blogu.

Zájmové kroužky

Chcete rozvíjet tvořivé
a sportovní aktivity
u svých dětí?

Jídelní lístek

Školní stravování pro děti
i veřejnost. Co budeme
vařit dobrého?

Aktuálně:

 

Upozornění pro rodiče

Od 1. 12. 2018 budou veškeré platby za školné v mateřské škole, za stravné ve školní jídelně a za školné ve školní družině prováděny bezhotovostním převodem na účet školy. Pro více info - klikni na ikonu

Čerti ve škole!

Pro vstup do galerie klikněte na ikonu

Akce ve školní družině v prosinci 2018

pro více info klikni na ikonku

Akce pořádané MŠ v prosinci 2018

více info - klikni na ikonu

Jídelní lístek pro ZŠ, MŠ a veřejnost PROSINEC 2018

Vloženy lístek pro měsíc - prosinec

Informace k lyžařskému kurzu

vloženy informace k lyžařskému kurzu pro rodiče žáků 7. třídy - klikni na ikonu

Organizace školního roku 2018/2019

vloženy informace o organizaci školního roku 2018/2019 - klikni na ikonku

GDPR - Ochrana osobních údajú

Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které upravuje pravidla pro nakládání s osobními údaji a jejich zabezpečení pro více info- klikni na ikonu.

Vloženy vzory žádostí ke stažení

vzory žádostí - klikni na ikonku

Oslava 100. výročí vzniku republiky

pro vstup do galerie klikněte na ikonku

Protidrogový vlak ve Strakonicích

pro více informací klikněte na ikonku

Pořízení a modernizace vybavení Základní školy Katovice

Předmětem projektu "Pořízení a modernice vybavení Základní školy" zahájeného Základní školou a Mateřskou školou Katovice v květnu 2015 a ukončeného v červenci téhož roku je modernizace a vybavení přírodovědné a jazykové učebny a dovybavení učebny informatiky, což umožňuje vedení výuky daných předmětů na potřebné didaktické a profesní úrovni. V rámci tohoto projektu byl pořízen nábytek se zabudovanými mediálními prvky, interaktivní tabule, hlasovací zařízení, sady Pasco, počítače. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to ve výši 85% celkových způsobilých výdajů.

Naše škola v číslech:

0
DĚTÍ
0
VYUČUJÍCÍCH
0
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ