Individuální přístup
bez stresu

Rozvrh hodin

Podívejte se na rozvrh
hodin jednotlivých tříd
a mějte přehled.

Práce žáků

Výtvarné práce našich žáků najdete umístěné na  školním blogu.

Zájmové kroužky

Chcete rozvíjet tvořivé
a sportovní aktivity
u svých dětí?

Jídelní lístek

Školní stravování pro děti
i veřejnost. Co budeme
vařit dobrého?

Aktuálně:

 

Exkurze 7. a 8. třídy do úpravny vod v Pracejovicích

- pro více informací kliknout na ikonku

SPORTOVNÍ DEN A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 1. června

více informací o akci - klikni na ikonu

Zápis do MŠ Katovice

Seznam přijatých dětí do MŠ Katovice - klikni na ikonu

Jídelní lístek pro ZŠ, MŠ a veřejnost červen 2017

Vloženy jídelní lístky pro měsíc ČERVEN

Fotbalový turnaj McDonald Cup

Skvělé výsledky našich fotbalistů - 2. místo, 5. místo, více info- klikni na ikonu

Veteráni - 4.5.2017

Dnes k nám přijeli američtí veteráni - klikněte na ikonu a prohlédněte si galerii

Soutěž - Zahrada Jiřího Trnky

Výtvarné soutěže se zúčastnili žáci 6. a 9. ročníku, klikni na ikonu

Úspěchy našich šachistů

více informací - klikni na ikonu

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY V ZŠ A MŠ KATOVICE

Seznam registračních čísel přijatých dětí - klikni na ikonku

Matematická olympiáda - okresní kolo pro žáky 6. a 8.tříd

Naši žáci se umístili na pěkných místech - klikni na ikonu

Projekt Zdraví do škol

Projekt pokračuje v 1.třídě - klikni na ikonku

Výskyt vší

Vážení rodiče,bohužel u některých žáků školy byly zjištěny vši. Při zjištění výskytu vší u vašeho dítěte bezodkladně informujte třídního učitele nebo vedení školy. Dítě nechte doma až do úplného odstranění vší.

Pořízení a modernizace vybavení Základní školy Katovice

Předmětem projektu "Pořízení a modernice vybavení Základní školy" zahájeného Základní školou a Mateřskou školou Katovice v květnu 2015 a ukončeného v červenci téhož roku je modernizace a vybavení přírodovědné a jazykové učebny a dovybavení učebny informatiky, což umožňuje vedení výuky daných předmětů na potřebné didaktické a profesní úrovni. V rámci tohoto projektu byl pořízen nábytek se zabudovanými mediálními prvky, interaktivní tabule, hlasovací zařízení, sady Pasco, počítače. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to ve výši 85% celkových způsobilých výdajů.

Projekt ZŠ Katovice v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2016

V období leden – červen 2016 se podařilo ZŠ Katovice získat prostřednictvím dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2016 část finančních prostředků na zakoupení florbalových mantinelů do tělocvičny základní školy.

Naše škola v číslech:

0
DĚTÍ
0
VYUČUJÍCÍCH
0
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ