3. třída

Umístění: 1. mezipatro  /  Třídní učitelka: Mgr. Milena Kabelová  /  Obsazenost: Celkem 22 žáků – 11 chlapců / 11 dívek

Rozvrh hodin: