5. třída


Umístění: 2. patro, učebna zeměpisu    /  Třídní učitelka: Mgr. Marcela Wieserová   /
Obsazenost: Celkem 22 žáků – 10 chlapců / 12 dívek

Rozvrh hodin:


Foto první školní den