5. třída

Umístění: přízemí   /  Třídní učitelka: Mgr. Jolana Novotná  /  Obsazenost: Celkem 26 žáků – 15 chlapců / 11 dívek

Rozvrh hodin: