5. třída

Umístění: 2. mezipatro, učebna fyziky   /  Třídní učitel: Mgr. Miroslav Čapek  /
Obsazenost: Celkem 21 žáků – 12 chlapců / 9 dívek

Rozvrh hodin: