6. třída

Umístění: 2. patro učebna zeměpisu/ Třídní učitelka: Mgr. Marcela Wieserová / Obsazenost:  Celkem 28 žáků                                  18 chlapců  /10 dívek

Rozvrh hodin:


Exkurze do Planetária v Českých Budějovicích

Čtvrtek 19. 10. 2017

Dnes se žáci 6. a 7. třídy vydali společně s třídními učiteli, Mgr.M.Wieserovou a Mgr.R.Petráskem, do Planetária v Českých Budějovicích. Z vlakového nádraží vyšli směrem do centra, posnídali v McDonald´s, zastavili se na náměstí Přemysla Otakara, podívali se na Černou věž i radnici a pak pokračovali k planetáriu. Zde společně zhlédli dva filmy; zajímavější byl snímek Na paprsku světla, druhým byl film o planetách naší sluneční soustavy. Ve druhé části programu se přesunuli do sálu, kde na umělé obloze pozorovali hvězdy a souhvězdí. Exkurze se líbila, zpáteční cesta vlakem domů všem rychle utekla.