6. třída


Umístění: 2. patro učebna matematiky   /  Třídní učitel: Mgr. Richard Petrásek   /
Obsazenost: Celkem 23 žáků – 7 chlapců / 16 dívek

Rozvrh hodin:


Hodina zpěvu