Třída 6. A

Umístění: 2. mezipatro, učebna fyziky   /  Třídní učitel: Mgr. Miroslav Čapek  /
Obsazenost: Celkem 16 žáků – 10 chlapců / 6 dívek

Rozvrh hodin:

Třída 6. B

Umístění: 2. patro, učebna výtvarné výchovy   /  Třídní učitel: Mgr. Robert Kostěnec  /
Obsazenost: Celkem 15 žáků – 8 chlapců / 7 dívek

Rozvrh hodin: