6. třída


Umístění: 2. patro učebna zeměpisu/ Třídní učitelka: Mgr. Marcela Wieserová / Obsazenost:  Celkem 27 žáků                                  17 chlapců  /10 dívek

Rozvrh hodin:


Exkurze do planetária v Českých Budějovicích

Čtvrtek 19. 10. 2017

Sraz žáků na vlakovém nádraží ve Strakonicích v 6.45 hod - před nádražní halou. Příjezd na vlakové nádraží do Strakonic ve 12.55 hod. Dopravu ráno do Strakonic a odpoledne ze Strakonic zajistí rodiče žáků. Každý žák bude mít u sebe průkazku nebo jakýkoliv jiný doklad, kde je jeho fotografie a datum narození, Toto je nutné pro slevu jízdného. 

                                                                                                                                                      Marcela Wieserová tř. učitelka