7. třída

Umístění: 2. patro učebna zeměpisu/ Třídní učitelka: Mgr. Marcela Wieserová / Obsazenost:  Celkem 26 žáků                                  16 chlapců  /10 dívek

Rozvrh hodin: