7. třída


Umístění: 2. patro, učebna matematiky /  Třídní učitel: Mgr. Richard Petrásek /
Obsazenost: Celkem 20 žáků – 7 chlapců / 13 dívek

Rozvrh hodin:


Exkurze do Planetária v Českých Budějovicích

Čtvrtek 19. 10. 2017

Sraz žáků na vlakovém nádraží ve Strakonicích v 6.45 hod - před nádražní halou. Příjezd na vlakové nádraží do Strakonic ve 12.55 hod. Dopravu ráno do Strakonic a odpoledne ze Strakonic zajistí rodiče žáků. Každý žák bude mít u sebe průkazku nebo jakýkoliv jiný doklad, kde je jeho fotografie a datum narození, Toto je nutné pro slevu jízdného. 

                                                                                                                                                      Richard Petrásek tř. učitel