8. třída


Umístění: 2. patro, učebna výtvarné výchovy  /  Třídní učitel: Mgr. Robert Kostěnec   /
Obsazenost: Celkem 18 žáků – 14 chlapců / 4 dívky

Rozvrh hodin:


Foto první školní den