8. třída


Umístění: přízemí, učebna přírodopisu  /  Třídní učitelka: Mgr. Olga Kopecká /
Obsazenost: Celkem 21 žáků – 9 chlapců / 12 dívky

Rozvrh hodin: