8. třída

Umístění: 2. patro, učebna matematiky /  Třídní učitel: Mgr. Richard Petrásek /
Obsazenost: Celkem 20 žáků – 7 chlapců / 13 dívek

Rozvrh hodin: