8. třída


Umístění: přízemí, učebna přírodopisu  /  Třídní učitelka: Mgr. Olga Kopecká /
Obsazenost: Celkem 20 žáků – 8 chlapců / 12 dívek

Rozvrh hodin: