9. třída

Umístění: 2. patro, učebna výtvarné výchovy/  Třídní učitel: Mgr. Robert Kostěnec /
Obsazenost: Celkem 22 žáků – 18 chlapců / 4 dívky

Rozvrh hodin:

ÚŘAD PRÁCE - 20.10.2017

Žáci 9. ročníku se dnes vydali na Úřad práce ve Strakonicích. Zde byl pro ně připraven zajímavý program k volbě povolání. Vyzkoušeli si různé testy, seznámili se se základními požadavky pro vhodný výběr budoucího povolání. K dispozici jim byly zajímavé informace a testy na počítačích, mohli si prohlédnout nabídkové materiály ze středních škol a učilišť. Na závěr se mohli vyjádřit k tomu, jak byli s programem spokojeni a také se zeptat na vše, co je v souvislosti s povoláním zajímá. Fotografie najdete na www.casopis-omega.blog.cz

Exkurze SPŠ a VOŠ Volyně - 3.10.2017

V úterý 3. října 2017 se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze ve Volyni. Hned po příjezdu autobusem do areálu školy se nás ujal Mgr. Dušan Pilík a zavedl nás do kongresového centra. Zde jsme se seznámili prostřednictvím krátkých filmů a prezentací nejen se školou, ale také s problematikou využitelnosti obnovitelných zdrojů. Žáci si rovněž vyzkoušeli několik přístrojů, např. termokameru. Pak se nás ujala Mgr. Ivana Jandová a stala se naší průvodkyní po zbytek dne. Asi nejzajímavější byla návštěva obráběcího centra. Dále jsme se podívali do dílen, žáci si zkusili skládání hlavolamu, a na závěr nás čekal ekologický test. Pro  první tři byly připraveny ceny. Příjemnou tečkou dne byl oběd - svíčková. Poté nás již přistavený autobus odvezl zpět do Katovic. Více fotografií z exkurze naleznete na stránkách školního časopisu - omega-casopis.blog.cz