9. třída

Umístění: přízemí, učebna přírodopisu  /  Třídní učitelka: Mgr. Olga Kopecká /
Obsazenost: Celkem 22 žáků – 9 chlapců / 13 dívek

Rozvrh hodin: