9. třída

Umístění: 2. mezipatro, učebna fyziky  /  Třídní učitel: Mgr. Miroslav Čapek   /
Obsazenost: Celkem 26 žáků – 12 chlapců / 14 dívek

Volba povolání 

Dne 24. 11. jsme vyrazili na exkurzi, která by nám měla pomoci ujasnit si, kam směřovat po ukončení studia na ZŠ. Navštívili  jsme Vzdělání a řemeslo  v Českých Budějovicích. Shlédli jsme prezentaci školství na všech úrovních. Dozvěděli jsme  se cenné informace o fungování a současné situaci na trhu práce. V měsíci říjnu jsme se též účastnili zajímavého programu, který byl pro nás připraven na Úřadu práce ve Strakonicích. Program byl zaměřen na téma „Volba povolání“.

 


Rozvrh hodin:
Fotogalerie