2. třída

Umístění: 2. mezipatro  /  Třídní učitelka: Mgr. Jolana Novotná /  Obsazenost: Celkem 22 žáků – 9 chlapců / 13 dívek

Rozvrh hodin: