2. třída

Umístění: 2. mezipatro  /  Třídní učitelka: Mgr. Miloslava Veselková /  Obsazenost: Celkem 20 žáků – 14 chlapců / 6 dívek

Rozvrh hodin: