Třída 6. A

Umístění: 2. patro, učebna německého jazyka  /  Třídní učitelka: Mgr. Eliška Klasová  /
Obsazenost: Celkem 16 žáků – 10 chlapců / 6 dívek

Rozvrh hodin:

Kód kurzu Matematika v učebně Google Classroom classroom.google.com pro třídu 6.A         vevcalj

Třída 6. B

Umístění: přízemí, učebna přírodopisu  /  Třídní učitelka: Mgr. Olga Kopecká /
Obsazenost: Celkem 16 žáků – 9 chlapců / 7 dívek

Rozvrh hodin:

Kód kurzu Matematika v učebně Google Classroom classroom.google.com pro třídu 6.B         u343lxo