8. třída

Umístění: 2. patro, učebna zeměpisu /  Třídní učitelka: Mgr. Marcela Wieserová /
Obsazenost: Celkem 27 žáků – 17 chlapců / 10 dívek

Rozvrh hodin:

Učivo - domácí práce pro 8. třídu (30. 3. - 3. 4. 2020)

Předměty Aj, Nj a M jsou vyučovány v Google Učebně classroom.google.com nebo v aplikaci Google Učebna - NUTNÉ JE TEDY DOPŘIHLÁŠENÍ VŠECH CHYBĚJÍCÍCH ŽÁKŮ !!! Kódy jsou v zadané práci...

Anglický jazyk

Vyfotit a poslat udělanou práci
Odešlete zpět ke kontrole emailem nebo použijte WhatsApp
Zkoušíme Google Classroom - rma4sy3
Prohlídněte si materiály a trénujte nepravidelná slovesa
Napište si dalších 10 nepravidelných sloves do sešitu
Časopis
Napište co se vám líbí – použijte jakýkoliv časopis ( klidně česky)
Sledujte e maily, bude-li problém, ozvěte se J.B.

Dějepis

Přeji hezký den a posílám další úkoly, které mi pošlete na jairena@centrum.cz
úkoly:
- aktivní, pasivní politika
- ze str. 88 si vyberete jednu postavu z české společnosti / kromě Fr. Riegera / a napíšete referát a pošlete mi ho.

Němčina

Další práce bude probíhat na www.classroom.google.com , kód kurzu – q5sms6v

Český jazyk

mluvnice
domácí sešitcvičení 2 b na straně 26 – odůvodni pravopis
školní sešitcvičení 8 na straně 91
opakovat si větné členy, věty vedlejší a poměry mezi větami hlavními

literatura
do literárního sešitu – klasicismus
Pošlu prezentaci žákům, na které mám email. Ty prosím, aby ji přeposlali ostatním. Pokud se k někomu nedostane, pište si o ni na můj email draco2001@atlas.cz

nezapomeňte na čtenářský deník

Přírodopis

- nervová soustava – učebnice str. 48-51 – prostudovat, nakreslit stavbu neuronu obr. 60 a 61 /str. 48
- budou zaslány podklady e-mailem – ppt+text k vytisknutí

Chemie

- alkalické kovy – str.61 - pročíst
- halogeny – str. 62-63 – pročíst
- opět budou zaslány materiály e-mailem
- na youtube si prohlédnout reakci sodíku s vodou a barvení plamene

Fyzika

Znovu si pročíst Elektrické jevy – elektrický náboj – elektrické pole. Str. 98 -  103
Nové učivo: Elektroskop – jednotka elektrického náboje Str. 104  - 108 – pročíst
 a vypsat si poznámky do š.s. – žlutý rámeček str. 108 + nakreslete obrázek 2.8 ze str. 105

Zeměpis

Dokončit obyvatelstvo ČR – str. 90 – 93
Poznámky do sešitu – shrnutí v modrých rámečcích
Pokračovat ve vyplňováni pracovního sešitu 
Pracovat na prezentaci – 1 kraj ČR , město z jiného kraje

Matematika

Další vyučování (komunikace, konzultace, zadávání práce, kvízy, prezentace, výsledky úloh z PS) bude probíhat v Google Učebně classroom.google.com nebo v aplikaci Google Učebna, kód kurzu –eluw7sc - NUTNÉ JE TEDY PŘIHLÁŠENÍ VŠECH ZBÝVAJÍCÍCH ŽÁKŮ !!!

Podle zaslaných výsledků zkontrolovat, případně opravit dosavadní práci.
Procvičení a upevnění učiva vzorce na úpravu výrazů a rozklad na součin provedeme, až se opět sejdeme ve škole.
Nová látka - zapsat do ŠS
- lineární rovnice - učebnice str. 128 - zapsat teorii z horní poloviny stránky
- ekvivalentní úpravy rovnic - teorie str. 129 od pamatujte si + tabulka
- ekvivalentní úpravy rovnic - teorie str. 130 od začátku stránky + tabulka
- ekvivalentní úpravy rovnic - teorie str. 131 tabulka nahoře
PS 136/A4