9. třída

Umístění: 2. patro, učebna matematiky  /  Třídní učitel: Mgr. Richard Petrásek /
Obsazenost: Celkem 20 žáků – 7 chlapců / 13 dívek

Rozvrh hodin:

Učivo - domácí práce pro 9. třídu (30. 3. - 3. 4. 2020)

Anglický jazyk

Vyfotit a poslat udělanou práci.

Dodělejte všechnu zadanou práci a odešlete zpět ke kontrole

 -  prostřednictvím emailu nebo použijte WhatsApp, Messenger…

Zkoušíme Google Classroom

Sledujte zaslané materiály

Pošlu další práci – úkol č. 2, pořád se bude týkat předložek

Určitě bude následovat kvíz a test na předložky

Chválím všechny, kteří komunikují, je to super.

Fyzika

Znovu si přečíst Čočky  - učebnice str. 110 – 114 a napsat poznámky ze str. 112 a 114 žl. rámeček + obrázky spojky a rozptylky 7.14 7.15, 7.16 7.17 a 7.20 a 7.21

Nové učivo: Optické vlastnosti oka str. 115 – 116 - přečíst

Přírodopis

- vnější geologické děje – učebnice str.53-60 pročíst

- prezentace + poznámky budou zaslány žákům e-mailem

- možno shlédnout na youtube cyklus: „Krajinou domova“

Chemie

- chemické reakce alkanů, alkenů a alkynů

- areny – aromatické uhlovodíky, uč. str. 40àpročíst

- další zpracování ropy- výroba benzínu, oktanové číslo, uč. str. 41-43àpročíst

- veškeré materiály budou zaslány e-mailem jednotlivým žákům

Dějepis

Dobrý den, posílám krátký úkol z dějepisu, odpověď na otázku zasílejte na jairena@centrum.cz
 
do sešitu si napíšete učivo - Pražské povstání/ str. 73 / a uvedený text:
 
květen 1945 vypuklo národní povstání
vyvrcholilo osvobozením Prahy
5. května 1945 - začátek povstání
v čele - Česká národní rada - předseda Albert Pražák
                                               vojenský velitel  Karel Kutlvašr
8. května 1945 dohodnuta kapitulace německých vojsk v Praze
9. května 1945 - příjezd sovětských tanků a dokončeno osvobození Prahy
10. května 1945 přiletěla z Košic do Prahy vláda a prezident Edvard Beneš

 
Otázka, na kterou mi zašlete odpověď, zní :
Jakou roli sehrály jednotky generála Vlasova v Pražském povstání? - odpověď naleznete na str. 73.
 
Přeji hezký den i ty následující.

Český jazyk

mluvnice

  • domácí sešit – cvičení 6 na straně 70
  • školní sešit – cvičení 3 na straně 89 – vypracujte podle zadání

literatura

  • historický román – do literárního sešitu
  • nezapomeňte na čtenářský deník
  • prezentace poslána do Google Učebny

Případné dotazy na můj email draco2001@atlas.cz, pošlu vám prezentaci individuálně.

Zeměpis

Nadpis do sešitu – ROZDĚLENÍ  PRŮMYSLU
Učebnice str.79 – 90 pročíst zapsat poznámky do sešitu
Do sešitu vypracovat otázky – 2. str. 80

Německý jazyk

Sledovat a plnit zadané úkoly v Google Učebně.

Matematika

Sledovat a plnit zadané úkoly v Google Učebně.
Připravovat se na JPZ.