Pro rodiče - Dokumenty ke stažení

Upozornění pro rodiče

Od 1. 12. 2018 budou veškeré platby za školné v mateřské škole, za stravné ve školní jídelně a školné ve školní družině prováděny bezhotovostním převodem na účet školy 181253444/0300.

Pro školné v mateřské škole platí variabilní symbol (VS 4).

Pro platbu stravného variabilní symbol přidělen ve školní jídelně.

Pro školní družinu (VS 3).

Tato nová skutečnost byla projednána a schválena na zasedání školské rady dne 4. 10. 2018.

Mgr. Pavel Kohout, ředitel školy

 

Zde si můžete stáhnout nebo prohlédnout dokumenty, které by Vás mohly zajímat:

Škola

Žádosti - vzory

Zápis do 1. třídy

Vyučování

Informace o lyžařském kurzu

Školní jídelna