Pro rodiče - Třídní schůzky

Ředitelské volno je stanoveno na dny:   30. 4. 2018   a    7. 5. 2018

Třídní schůzky se konají ve dnech:              15. 11. 2017   v 16.00 hodin

                                                                                18. 4. 2018    v 16.00 hodin

 

Konzultační den je stanoven na den:          10. 1. 2018  od 14.30 - 17.00 hodin

Pokud potřebujete kontaktovat některého z vyučujících mimo vyhrazené dny, e-mailové spojení na vyučující najdete v sekci Kontakty v horním menu.

Přímý telefonní kontakt na třídního učitele najdete v žákovské knížce Vašeho dítěte.