Pro rodiče - Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají ve dnech:           14. 11. 2018  v 16.00  hodin

                                                                             17. 4. 2019   v 16.00  hodin   

                                                                                

 

Konzultační den je stanoven na den:     9. 1. 2019  od 14.30 - 17.00 hodin   

Pokud potřebujete kontaktovat některého z vyučujících mimo vyhrazené dny, e-mailové spojení na vyučující najdete v sekci Kontakty v horním menu.

Přímý telefonní kontakt na třídního učitele najdete v žákovské knížce Vašeho dítěte.