Pro rodiče - Třídní schůzky


Třídní schůzky se konají ve dnech: 

Konzultační den je stanoven na den:

Pokud potřebujete kontaktovat některého z vyučujících mimo vyhrazené dny, e-mailové spojení na vyučující najdete v sekci Kontakty v horním menu.

Přímý telefonní kontakt na třídního učitele najdete v žákovské knížce Vašeho dítěte.