Broučci

Třídní učitelka: Aneta Marková /   Obsazenost: Celkem 16 dětí .

Tato třída je určena pro věkovou skupinu 2 - 4 letých dětí. Třída má standartní zaměření. Jelikož do této třídy chodí děti nejmladší věkové skupiny, je zde kladen důraz hlavně na činnosti, které rozvíjí jejich sebeobsluhu, jemnou motoriku, sociální dovednosti. Rozvíjí se jednoduché elementární poznatky okolí. Hlavním cílem je postupná adaptace dětí na mateřskou školu. Na této třídě působí jedna paní učitelka, o úklid a pomoc při oblékání dětí na vycházku se stará paní školnice Jana Markytánová.

Režim dne

  • 07:00 – 08:15                            scházení, ranní hry
  • 08:15 – 08:45                            hygiena, svačina
  • 08:45 – 09:15                            řízená činnost
  • 09:15 – 11:15                            pobyt venku
  • 11:15 – 11:45                            hygiena, oběd
  • 11:45 – 13:45                            odpolední odpočinek
  • 13:45 – 14:15                            vstávání, hygiena
  • 14:15 – 14:30                            odpolední svačina na třídě Berušek
  • 14.30 – 16:00                            odpolední zájmová činnost

Fotogalerie 

Telefon do mateřské školy:  383 398 208