Dokumenty 


Upozornění pro rodiče

Od 1. 12. 2018 budou veškeré platby za školné v mateřské škole a školní jídelně  prováděny bezhotovostním převodem na účet školy 181253444/0300. 

Pro školné MŠ platí variabilní symbol (VS 4).

Pro platbu stravného variabilní symbol přidělen ve školní jídelně.

Tato nová skutečnost byla projednána a schválena na zasedání školské rady dne 4. 10. 2018.

Mgr. Pavel Kohout, ředitel školy

Zde si můžete stáhnout nebo prohlédnout dokumenty školky.

Telefon do mateřské školy:  383 398 208