Berušky

Třídní učitelky: Mgr. Pavlína Lenemajerová , Jaroslava Potužníková / Obsazenost: Celkem 27 dětí.

Třída je určeno pro děti od 3 - 6 let. Třída má jazykové zaměření - anglický jazyk. Na třídě Berušek i Včelek rozvíjíme sociální stránku dětské osobnosti. Velký důraz klademe na přípravu na školu, záměrné učení a řízené situační učení.

Na všech třídách klademe velký důraz na environmentální výchovu. Zaměřujeme se na rozvoj citových vztahů k přírodě a jejímu estetickému cítění.

 

Režim dne

  • 06:30 – 08:45                            scházení, ranní hry
  • 08:45 – 09:15                           hygiena, svačina
  • 09:15 – 09:45                            řízená činnost
  • 09:45 – 11:45                            pobyt venku
  • 11:30 – 12:00                            hygiena, oběd
  • 12:00 – 14:00                            odpolední odpočinek
  • 14:00 – 14:30                            vstávání, hygiena
  • 14:30 – 15:00                            odpolední svačina
  • 15:00 – 16:00                            odpolední zájmová činnost

Telefon do mateřské školy:  383 398 208