Včelky

Třídní učitelky: Mgr. Hana Čapková, Olga Himmerová Vlková / Obsazenost: Celkem 27 dětí.

Pedagogická asistentka: Jaroslava Šmídová.

Tato třída je určena pro věkovou skupinu dětí ve věku 3 - 6 let se zaměřením na křesťanskou výchovu. Vzhledem k tomu, že na této třídě je integrované dítě s tělesným postižením působí u něho asistentka. Ve třídě Včelek a Berušek rozvíjíme sociální stránku dětské osobnosti, upevňujeme návyky, postupujeme od nahodilého k záměrnému pozorování, podporujeme představivost a nadšení, nabízíme dostatek podnětů pro další rozvoj dětí.

Režim dne

  • 07:00 – 08:30                            scházení, ranní hry
  • 08:30 – 09:00                            hygiena, svačina
  • 09:00 – 09:30                            řízená činnost
  • 09:30 – 11:30                            pobyt venku
  • 11:30 – 12:00                            hygiena, oběd
  • 12:00 – 14:00                            odpolední odpočinek
  • 14:00 – 14:30                            vstávání, hygiena
  • 14:30 – 15:00                            odpolední svačina
  • 15:00 – 15:15                            oblékání, odchod na třídu Berušek
  • 15:15 – 16:00                            odpolední zájmová činnost

Fotogalerie 

Telefon do mateřské školy:  383 398 208