Broučci

 Broučci

Třídní učitelka: Aneta Marková /   Obsazenost: Celkem 16 dětí .

Tato třída je určena pro věkovou skupinu 2 - 4 letých dětí. Třída má standartní zaměření. Jelikož do této třídy chodí děti nejmladší věkové skupiny, je zde kladen důraz hlavně na činnosti, které rozvíjí jejich sebeobsluhu, jemnou motoriku, sociální dovednosti. Rozvíjí se jednoduché elementární poznatky okolí. Hlavním cílem je postupná adaptace dětí na mateřskou školu. Na této třídě působí jedna paní učitelka, o úklid a pomoc při oblékání dětí na vycházku se stará paní školnice Jana Markytánová.

 

 

Režim dne

07:00 – 08:15                            scházení, ranní hry

08:15 – 08:45                            hygiena, svačina

08:45 – 09:15                            řízená činnost

09:15 – 11:15                            pobyt venku

11:15 – 11:45                            hygiena, oběd

11:45 – 13:45                            odpolední odpočinek

13:45 – 14:15                            vstávání, hygiena

14:15 – 14:30                            odpolední svačina na třídě Berušek

14:30 – 16:00                            odpolední zájmová činnost

Fotogalerie - Školní rok 2017/2018

Fotogalerie - Školní rok 2016/2017