Berušky

Berušky

 

Třídní učitelky: Mgr. Pavlína Lenemajerová , Jaroslava Potužníková / Obsazenost: Celkem 27 dětí.

Pedagogická asistentka: Irena Zachová

 Třída je určena pro děti ve věku 3 - 6 let. Třída Berušek má jazykové zaměření - anglický jazyk. Tuto třídu navštěvuje integrované dítě s diagnostikovanou poruchou pozornosti ADHD, proto ve třídě působí asistentka pedagoga.

Na třídě Berušek i Včelek rozvíjíme sociální stránku dětské osobnosti. Velký důraz klademe na přípravu na školu, záměrné učení a řízené situační učení.

Na všech třídách klademe velký důraz na environmentální výchovu. Zaměřujeme se na rozvoj citových vztahů k přírodě a jejímu estetickému cítění.

Režim dne

06:30 – 08:45                            scházení, ranní hry

08:45 – 09:15                            hygiena, svačina

09:15 – 09:45                            řízená činnost

09:45 – 11:45                            pobyt venku

11:45 – 12:15                            hygiena, oběd

12:15 – 14:15                            odpolední odpočinek

14:15 – 14:30                            vstávání, hygiena

14:30 – 15:00                            odpolední svačina

15:00 – 16:00                            odpolední zájmová činnost

Fotogalerie Školní rok -  2017/2018

Fotogalerie Školní rok -  2016/2017