Včelky

Včelky

Třídní učitelky: Mgr. Hana Čapková , Olga Himmerová Vlková / Obsazenost: Celkem 27 dětí.

Pedagogická asistentka: Jaroslava Šmídová.

Tato třída je určena pro věkovou skupinu dětí ve věku 3 - 6 let se zaměřením na křesťanskou výchovu. Vzhledem k tomu , že na této třídě je integrované dítě s tělesným postižením působí u něho asistentka .Ve třídě Včelek a Berušek rozvíjíme sociální stránku dětské osobnosti, upevňujem návyky, postupujeme od nahodilého k záměrnému pozorování, podporujeme představitost a nadšení, nabízíme dostatek podnětů pro další rozvoj dětí.

 

 

 

Režim dne

07:00 – 08:30                            scházení, ranní hry

08:30 – 09:00                            hygiena, svačina

09:00 – 09:30                            řízená činnost

09:30 – 11:30                            pobyt venku

11:30 – 12:00                            hygiena, oběd

12:00 – 14:00                            odpolední odpočinek

14:00 – 14:30                            vstávání, hygiena

14:30 – 15:00                            odpolední svačina

15:00 – 15:15                            oblékání, odchod na třídu Berušek

15:15 – 16:00                            odpolední zájmová činnost

 

 

 

Fotogalerie - Školní rok 2017/2018

Fotogalerie - Školní rok 2016/2017