Akce školky, informace pro rodiče

PROSINEC

5. 12. 2017  Mikulášská nadílka - ve spolupráci se ZŠ

7. 12. 2017  od 16.00  Adaptace dětí v MŠ - Odborně zaměřené setkání s rodiči v MŠ

Vánoční nadílky: 11. 12. 2017 od 15.30  Berušky

                                12. 12. 2017 od 15.30   Včelky

                                14. 12. 2017 od 15.30   Broučci

14. 12. 2017  Divadelní představení -Divadelní společnost "Kašpárek"

17. 12. 2017 od 10 hodin  Vánoční nadílka pro zvířátka - vycházka s rodiči a dětmi do lesa, zdobení stromečku.

21. 12. 2017  Vánoční návštěva místního kostela ( Včelky a Berušky).

LEDEN

5. 1. 2018 Divadelní představení -Divadelní společnost "Kolem"

18. 1. 2018 Divadelní představení -Divadelní společnost "KK"

10. 1. 2018  od 16.00  Rozvoj sluchového a zrakového vnímání - předpoklad úspěšného startu ve  škole  - Odborně zaměřené setkání s rodiči v MŠ