Akce školky, informace pro rodiče

Únor

  12. 2.  0d 16 hodin  -  Přednáška pro rodiče  v rámci projektu  "Odborně zaměřené setkání s rodiči v MŠ"

Téma přednášky: Rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky - předpoklad úspěšného startu ve škole.

13. 2. 2018 Divadelní představení -Divadelní společnost "Viktor"

17. 2. Dětský maškarní karneval v KD Katovice

22. 2.  Hudební pořad "Jak se rodí kytara"