Kontakty - Učitelský sbor


Mgr. Marcela Wieserová

Učitelka 2.stupně, výchovná poradkyně,
Třídní učitelka 6. třídy

Telefon: 383 399 159

E-mail: wieserovam@seznam.cz

Kancelář: Kabinet zeměpisu, 2. patro
Konzultace: Pondělí 13.00 - 13.40, čtvrtek: 10.15 - 11.00 nebo po telefonické domluvě

Mgr. Irena Zetková Jánská

Učitelka 2. stupeň, metodička prevence

Telefon: 383 399 159

E-mail: jairena@centrum.cz

Kancelář: Kabinet dějepisu 2. patro
Konzultace: metodik prevence : Pondělí 12.05 – 13.00
nebo po telefonické domluvě

Mgr. Richard Petrásek

Učitel 2. stupeň, ITC koordinátor, Třídní učitel 7. třídy

Telefon: 383 399 159

E-mail: petrasek@zskatovice.cz

Kancelář: Kabinet matematiky a zeměpisu 2. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Milena Kabelová

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 2. třídy

Telefon: 383 399 159

E-mail: milenakabelova@gmail.com

Kancelář: Sborovna přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Miloslava Veselková

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 1. třídy

Telefon: 383 399 159

E-mail: milkaveselka@centrum.cz

Kancelář: Sborovna přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Jolana Novotná

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 4. třídy

Telefon: 383 399 159

E-mail: jolly.novotna@seznam.cz

Kancelář: Sborovna přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Ivana Kadulová

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 3. třídy

Telefon: 383 399 159

E-mail: i.kadulova@centrum.cz

Kancelář: Sborovna přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Olga Kopecká

Učitelka 2. stupeň, Třídní učitelka 8. třídy

Telefon: 383 399 159

E-mail: kopecka@zskatovice.cz

Kancelář: Kabinet přírodopisu přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Robert Kostěnec

Učitel 2. stupeň, Třídní učitel 9. třídy

Telefon: 383 399 159

E-mail: draco@atlas.cz

Kancelář: Učebna výtvarné výchovy, 2. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Miroslav Čapek

Učitel 2. stupeň, Třídní učitel 5. třídy

Telefon: 383 399 159

E-mail: capek@zskatovice.cz

Kancelář: Učebna fyziky, 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Jiřina Böhmová

Učitelka 2. stupeň

Telefon: 383 399 159

E-mail: bohmova@zskatovice.cz

Kancelář: Učebna anglického jazyka, 1. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Eliška Klasová

Učitelka 2. stupeň

Telefon: 383 399 159

E-mail: eliskamikesova@seznam.cz

Kancelář: Učebna německého jazyka, 1. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Ivana Ježková

Vychovatelka

Telefon: 733 255 322

E-mail: jezkova@zskatovice.cz

Kancelář: Školní družina 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Irena Štěrbová

Vychovatelka

Telefon: 733 255 322

E-mail: sterbova@zskatovice.cz

Kancelář: Školní družina 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Jitka Tomšovicová

Pedagogická asistentka

Telefon: 383 399 159

E-mail: jitka.tomsovic@seznam.cz

Kancelář: Sborovna přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Přímý telefonní kontakt na konkrétního třídního učitele najdete v žákovské knížce Vašeho dítěte.