Kontakty - Učitelský sbor

Mgr. Marcela Wieserová

Učitelka 2.stupně, výchovná poradkyně,
Třídní učitelka 7. třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Kabinet zeměpisu, 2. patro

Konzultace: Úterý: 13.00 - 13.40, čtvrtek: 13.00 - 13.40 nebo po telefonické domluvě

Mgr. Irena Zetková Jánská

Učitelka 2. stupeň, metodička prevence

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Kabinet dějepisu 2. patro

Konzultace: metodik prevence : Čtvrtek 9.10 - 9.30                                                                                                 Úterý 11. 15 – 12.00
nebo po telefonické domluvě

Mgr. Richard Petrásek

Učitel 2. stupeň, ITC koordinátor, Třídní učitel 8. třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Kabinet matematiky a zeměpisu 2. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Milena Kabelová

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 3. třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: 3.třída v 1.mezipatře
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Miloslava Veselková

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 1. třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: 1.třída v 2. mezipatře
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Jolana Novotná

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 5. třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: 5.třída v přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Ivana Kadulová

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 4. třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: 4.třída v přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Hana Křešničková

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 2. třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: 2.třída v 1. mezipatře

Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Olga Kopecká

Učitelka 2. stupeň, Třídní učitelka 9. třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Kabinet přírodopisu přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Robert Kostěnec

Učitel 2. stupeň, Třídní učitel třídy 6.B

Telefon: 383 399 159 

Kancelář: Učebna výtvarné výchovy, 2. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Miroslav Čapek

Učitel 2. stupeň, Třídní učitel třídy 6.A

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Učebna fyziky, 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Jiřina Böhmová

Učitelka 2. stupeň

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Učebna anglického jazyka, 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Eliška Klasová

Učitelka 2. stupeň

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Učebna německého jazyka jazyka, 2. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Ivana Ježková

Vychovatelka

Telefon: 733 255 322

Kancelář: Školní družina 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Irena Štěrbová

Vychovatelka

Telefon: 733 255 322

Kancelář: Školní družina 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Jitka Tomšovicová

Pedagogická asistentka

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Sborovna přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Irena Zachová

Pedagogická asistentka

Telefon: 383 399 159

Kancelář: 1.třída v 2. mezipatře
Konzultace: Po telefonické domluvě

Přímý telefonní kontakt na konkrétního třídního učitele najdete v žákovské knížce Vašeho dítěte.