O škole - Učitelský sbor

Pedagogický sbor je plně aprobovaný. Sbor školy je už léta stabilizovaný a dochází jen k dílčím personálním změnám z důvodů odchodu do starobního důchodu nebo na mateřskou dovolenou. Všichni pedagogové  umí aktivně využívat ICT techniku a stále si pravidelně doplňují další vzdělání ve svém oboru.

Na škole pracuje ICT koordinátor, výchovný poradce, metodik prevence, asistent pedagoga.

Vedení školy:

Mgr. Pavel Kohout

Ředitel školy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, SŠ, Zeměpis, Tělesná výchova

Kancelář: Ředitelna v přízemí školy
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Ivana Roubová

Zástupkyně ředitele školy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ,
Hudební výchova, Anglický jazyk 1.stupeň

Kancelář: Přízemí vedle ředitelny
Konzultace: Po telefonické domluvě

Učitelé:

Mgr. Marcela Wieserová

Učitelka 2.stupně, výchovná poradkyně,
Třídní učitelka 7. třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ a SŠ ,Tělesná výchova, Občanská výchova, Zeměpis

Kancelář: Kabinet zeměpisu, 2. patro
Konzultace: Pondělí 13.00 - 13.40, čtvrtek: 10.15 - 11.00 nebo po telefonické domluvě

Mgr. Irena Zetková Jánská

Učitelka 2. stupeň, metodička prevence

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, Český jazyk, Dějepis,
Nepovinný předmět: Počteníčko 3. třída

Kancelář: Kabinet dějepisu 2. patro
Konzultace: metodik prevence : Úterý 10.20 – 11.05
nebo po telefonické domluvě

Mgr. Richard Petrásek

Učitel 2. stupeň, ITC koordinátor, Třídní učitel 8. třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, SŠ, Matematika, Informatika

Kancelář: Kabinet matematiky a zeměpisu 2. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Milena Kabelová

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 3. třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ

Kancelář: učebna 3. třídy, 1. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Miloslava Veselková

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 1. třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ,
Tělesná výchova

Kancelář: učebna 1. třídy, 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Jolana Novotná

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 5. třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ

Kancelář: učebna 5.třídy, přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Ivana Kadulová

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 4. třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ,
Pracovní činnosti

Kancelář: učebna 4.třídy,přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Hana Křešničková

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 2. třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ,
Tělesná výchova

Kancelář: učebna 2.třídy, 1. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Olga Kopecká

Učitelka 2. stupeň, Třídní učitelka 9. třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ,
Přírodopis, Chemie

Kancelář: Kabinet přírodopisu, přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Robert Kostěnec

Učitel 2. stupeň, Třídní učitel  6. B třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ,
Český jazyk, Výtvarná výchova

Kancelář: Učebna výtvarné výchovy, 2. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Miroslav Čapek

Učitel 2. stupeň, Třídní učitel 6. A třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ,
Náboženství a etika na ZŠ a SŠ, Matematika, Fyzika, Náboženství

Kancelář: Učebna fyziky, 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Jiřina Böhmová

Učitelka 2. stupeň

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ,
Anglický jazyk, Zdravotnický kroužek

Kancelář: Učebna anglického jazyka, 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Eliška Klasová

Učitelka 2. stupeň

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ,
Anglický a Německý jazyk

Kancelář: Učebna německého jazyka, 1. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Ivana Ježková

Vychovatelka

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ,
Anglický jazyk na 1. a 2. stupni, 

Kancelář: Školní družina 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Irena Štěrbová

Vychovatelka

Aprobace: SPgŠ Prachatice, Taneční kroužek Otavánek, Logopedie

Kancelář: Školní družina 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Jitka Tomšovicová

Pedagogická asistentka

Aprobace: FTVS KU Praha, učitelství, trenérství

Kancelář: Sborovna přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Irena Zachová

Pedagogická asistentka

Aprobace: 

Kancelář: učebna 1.třídy, 2.mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Kontakty na jednotlivé vyučující najdete v sekci KONTAKTY.