Akce školy

Školní rok 2018/2019

Mufloní stezka 2019 (005)     

Plakát akce ke stažení       

Sběrová akce - 9.4.2019

V úterý 9. dubna se uskuteční sběr starého papíru a kartonu, který můžete do školy přinášet a přivážet v době od 7.00 do 17.00 hodin. Žák/žákyně, kteří přinesou minimálně 5 kg papíru či kartonu, se následně účastní kulturní akce tak, jako tomu bylo minule (filmové představení v CineStaru). Kdo ale minimální množství nepřinese, akce se nezúčastní. Budou tak odměněni jen skuteční sběrači.

Výstava prací žáků - narozeniny pana M. Zikmunda

Pan Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel, se 14. 2. 2019 dožil úžasných 100 let. Městys Katovice se připojil k oslavám jeho narozenin a vyzval naše žáky, aby nakreslili obrázky či napsali dopisy pro pana Zikmunda. Zúčastnili se žáci 6. A, 6. B, 7. a 8. třídy pod vedením pí uč. I. Zetkové Jánské a p. uč. R. Kostěnce. V pátek 22.2.2019 se pak šli žáci celé školy (v čtvrthodinových intervalech vždy dvě třídy) podívat na vystavené práce do KD Katovice. V sobotu si je také prohlédli návštěvníci koncertu Tango Argentina pořádaného rovněž k narozeninám pana M. Zikmunda. Všechny práce budou nyní panu cestovateli zaslány.

EDUbus - 18.2.2019

Žáci 4. a 8. ročníku dnes navštívili speciální autobus přistavený u naší školy. Program byl rozdělen na dvě části - v první se dozvěděli různé důležité informace, např. jak funguje robotika a jaké využívá softwary, druhá pak byla praktická. Ze žáků se stali mladí programátoři a ve dvojicích si zkoušeli naprogramovat malý stroj z LEGA přes tablet. Jednotlivé pokyny během práce si zapisovali, poznámky si pak mohli ponechat. Akce trvala zhruba hodinu pro každou třídu a většina žáků byla spokojena.

Prevence - přednáška pro 9. třídu se zástupci Policie ČR

Dne 15.2.2019 přišla do naší školy paní J. Nováková s kolegyní z Policie ČR, s nimi ještě dorazila paní redaktorka ze Strakonického deníku. Přednáška s tvůrčím programem pro žáky navazovala na podzimní akci Protidrogový vlak. Žáci byli rozděleni do tří týmů, každý dostal nějakou funkci (vyšetřovatel, technik, psovod ad.) a během sledování instruktážního filmu vedli vlastní vyšetřování. Cílem bylo poznat svět drog z jiné strany na příběhu konkrétních lidí. Také se dozvěděli informace o zákonech ohledně držení drog, alkoholu a tabákových výrobků. Žáci hodnotili celou akci velmi pozitivně, byla podle nich zajímavá a poučná.

Čerti ve škole! 5.12.2018

Exkurze Praha - Vyšehrad - 4.12.2018

V úterý se třídy 6. A, 6. B a 9. zúčastnily poznávací exkurze do Prahy. Postupně navštívily areál Vyšehradu - kasematy, gotický sklep se stálou expozicí a Slavín, následně se vypravily na náměstí Karlovo, Václavské a Staroměstské. Na Staroměstském náměstí si kromě vánočních trhů, pomníku J. Husa a Týnského chrámu prohlédly i nově opravený orloj, na kterém se v jednu hodinu po poledni vystřídaly všechny postavičky apoštolů. Poznávací zájezd se vydařil ke spokojenosti všech.

Výzdoba ke 100. výročí vzniku republiky

Protidrogový vlak

Dne 9. října 2018 navštívili žáci 8. a 9. třídy "Protidrogový vlak", který přijel do Strakonic. Poutavou a zajímavou formou se v něm dozvěděli, jak děsivý je svět drog.