Akce školy

Školní rok 2017/2018

Draví ptáci - 5.6.2018

Školní akademie - 7.6.2018

Veteráni v Katovicích - 3.5.2018

Jako každý rok i letos přijely do Katovic v rámci oslav výročí osvobození naší země historické vozy. Žáci se společně s vyučujícími vydali na náměstí, kde si mohli prohlédnout veterány a připomenout si tuto významnou událost novodobých dějin naší republiky.

Projektový den - úklid v Katovicích

V neděli 22. dubna je Den Země. Při této příležitosti se obyvatelé naší země zapojují do jarního úklidu v rámci akce"Ukliďme Česko". Obec Katovice ústy starostky požádala naši školu, zda by se žáci také nezapojili do úklidu obce. V pátek 2. dubna byl tedy úklidový den.

První hodinu si žáci povídali s učiteli o ekologii, pouštěli se tematicky zaměřené filmy nebo vytvářeli plakáty. Od druhé hodiny se vypravili společně s vyučujícími na určená stanoviště - v pracovním oblečení, vybaveni rukavicemi a pytli na odpad.

První stupeň uklízel především školní zahradu, hřiště a blízké okolí školy. Žáci druhého stupně se vypravili na ostrovec, čistili pravý břeh řeky Otavy od jezu až k Liboči nebo se vypravili k větrolamu směrem na Strakonice a čističce odpadních vod.

Počasí nám přálo - modro, slunce, teplota se pomalu blížila k 20 stupňům. Naplněné pytle se nechaly na domluvených stanovištích, kde je pak vyzvedl pan J. Mašát, pracovník obce. Akce se vydařila a snad si i mnozí žáci uvědomili, jak je náročné uklízet odpad, který po sobě nepořádníci nechávají.

     Robert Kostěnec

 

XXXIII. ročník BĚHU MUFLONÍ STEZKOU Memoriál Jindřicha Linharta -  21. 4. 2018 od 9.00 hod.

Mufloní_stezka_2018_(005)

Jaro, jaro už je tady... Výstava v Muzeu středního Pootaví do 2.4.2018

Ve Strakonicích probíhá na hradě výstava s tematikou jara - jarní příroda, zvyky a tradice. Žáci 7. třídy při výtvarné výchově a žáci školní družiny vytvořili společně 3D instalaci, která je na výstavě umístěna. Najdete ji na čestném místě v čele, když vejdete dveřmi z kapitulní síně do ambitu. Trvá do 2. dubna 2018.

Přednáška o problematice alkoholové závislosti 16.2.2018

V pátek 16.2.2018 se uskutečnila beseda s názvem - Než užiješ alkohol, užij mozek - pro žáky 7., 8. a 9. ročníku. Přednášku vedla paní doc.PhDr. Alena Kajanová Ph.D z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Žáky nejprve seznámila s obecnou problematikou alkoholu a hned v úvodu je vyzvala, aby se nad alkoholem zamysleli - zda ho lze užít i jiným zůsobem než jen ke konzumaci. Ukázalo se, že alkohol má široké použití - desinfekce, čistící prostředky, kapalina do ostřikovačů aut a další. Pak přišla na řadu otázka konzumace alkoholu. Co se děje s tělem, když člověk požije alkohol, jak vzniká závislot na něm, proč je nebezpečný a řada dalších problémů s ním spojených. Na závěr měli žáci možnost diskutovat.

Sběrová akce 

Výsledky sběrové akce ve školním roce 2017/2018.

Dne 20. listopadu 2017 se opět uskutečnila v naší škole sběrová akce, v níž soutěžili třídní kolektivy i jednotliví žáci a žákyně. Předem jsme vyhlásili, že odměníme 3 nejlepší sběrače a nejlepší třídu. Celkem se nasbíralo 4710 kg papíru, 1540 kg kartonu a 90 kg víček a plastu. Získali jsme celkem 11 756 Kč. Odměnění jednotlivci získali knižní poukázky v hodnotě 500 Kč, 400 Kč a 300 Kč.

  1. místo Markéta Vokáčová 7. třída
  2. místo Monika Malá 4. třída
  3. místo Tomáš Mrázek 5. třída

V kategorii tříd zvítězili žáci 4. třídy paní učitelky Jolany Novotné, kteří nasbírali 1321 kg a pojedou na jaře na exkurzi.Pochvalu a poděkování si samozřejmě zaslouží všichni, kteří se na akci podíleli. Žáci se svými rodiči, kteří se do akci zapojili. Žáci vyšších ročníků, kteří pomáhali při vážení a odnášení papíru a kartonu.V tomto školním roce bychom chtěli zorganizovat ještě jednu sběrovou akci na jaře 2018. Mohli bychom se tak lépe umístit v soutěži škol.                     

                                                                                                                                                         Jiřina Böhmová 

 

Vánoční zpívání

Vánoční turnaj ve stolním tenise - 21.12.2017

Zájezd do Pasova - 13.12.2017

13.12. jsme s 7., 8. a 9. třídou navštívili bavorské město Pasov. Na programu jsme měli adventní trhy na náměstí Domplatz, návštěvu Dómu sv. Štěpána. Odtud jsme pokračovali procházkou kolem Nové biskupské rezidence, radnice, Popravčího domu, Muzea moderního umění  na soutok tří řek - Dunaj, Inn a Ilz. Nechyběla možnost zakoupit si občerstvení, upomínkové předměty nebo dárky v obchodním domě Stadtgalerie. Výlet jsme zakončili na vyhlídce vedle hradu Veste Oberhaus, odkud je krásný výhled na soutok tří řek a celé centrum Pasova.

Žáci měli možnost vyzkoušet si komunikaci v cizím jazyce. 

Eliška Klasová

 

Čerti ve škole!

Jako každý rok i letos navštívil naši školu Mikuláš. Doprovázeli ho andělé a čerti a vy si můžete prohlédnout fotografie z jejich návštěvy. Více fotografií pak naleznete na FB školy.

Exkurze do Planetária v Českých Budějovicích

Čtvrtek 19. 10. 2017

Dnes se žáci 6. a 7. třídy vydali společně s třídními učiteli, Mgr.M.Wieserovou a Mgr.R.Petráskem, do Planetária v Českých Budějovicích. Z vlakového nádraží vyšli směrem do centra, posnídali v McDonald´s, zastavili se na náměstí Přemysla Otakara, podívali se na Černou věž i radnici a pak pokračovali k planetáriu. Zde společně zhlédli dva filmy; zajímavější byl snímek Na paprsku světla, druhým byl film o planetách naší sluneční soustavy. Ve druhé části programu se přesunuli do sálu, kde na umělé obloze pozorovali hvězdy a souhvězdí. Exkurze se líbila, zpáteční cesta vlakem domů všem rychle utekla.

Exkurze SPŠ a VOŠ Volyně - 3.10.2017

V úterý 3. října 2017 se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze ve Volyni. Hned po příjezdu autobusem do areálu školy se nás ujal Mgr. Dušan Pilík a zavedl nás do kongresového centra. Zde jsme se seznámili prostřednictvím krátkých filmů a prezentací nejen se školou, ale také s problematikou využitelnosti obnovitelných zdrojů. Žáci si rovněž vyzkoušeli několik přístrojů, např. termokameru. Pak se nás ujala Mgr. Ivana Jandová a stala se naší průvodkyní po zbytek dne. Asi nejzajímavější byla návštěva obráběcího centra. Dále jsme se podívali do dílen, žáci si zkusili skládání hlavolamu, a na závěr nás čekal ekologický test. Pro  první tři byly připraveny ceny. Příjemnou tečkou dne byl oběd - svíčková. Poté nás již přistavený autobus odvezl zpět do Katovic. Více fotografií z exkurze naleznete na stránkách školního časopisu - omega-casopis.blog.cz