Akce školy

Školní rok 2018/2019

Začínáme s výzdobou ke 100. výročí vzniku republiky

Protidrogový vlak

Dne 9. října 2018 navštívili žáci 8. a 9. třídy "Protidrogový vlak", který přijel do Strakonic. Poutavou a zajímavou formou se v něm dozvěděli, jak děsivý je svět drog.

Sběrový den - 8.10.2018

Mošt ze školních jablek - 10.9.2018

Školní rok 2017/2018

Draví ptáci - 5.6.2018

Školní akademie - 7.6.2018

Veteráni v Katovicích - 3.5.2018

Jako každý rok i letos přijely do Katovic v rámci oslav výročí osvobození naší země historické vozy. Žáci se společně s vyučujícími vydali na náměstí, kde si mohli prohlédnout veterány a připomenout si tuto významnou událost novodobých dějin naší republiky.

Projektový den - úklid v Katovicích

V neděli 22. dubna je Den Země. Při této příležitosti se obyvatelé naší země zapojují do jarního úklidu v rámci akce"Ukliďme Česko". Obec Katovice ústy starostky požádala naši školu, zda by se žáci také nezapojili do úklidu obce. V pátek 2. dubna byl tedy úklidový den.

První hodinu si žáci povídali s učiteli o ekologii, pouštěli se tematicky zaměřené filmy nebo vytvářeli plakáty. Od druhé hodiny se vypravili společně s vyučujícími na určená stanoviště - v pracovním oblečení, vybaveni rukavicemi a pytli na odpad.

První stupeň uklízel především školní zahradu, hřiště a blízké okolí školy. Žáci druhého stupně se vypravili na ostrovec, čistili pravý břeh řeky Otavy od jezu až k Liboči nebo se vypravili k větrolamu směrem na Strakonice a čističce odpadních vod.

Počasí nám přálo - modro, slunce, teplota se pomalu blížila k 20 stupňům. Naplněné pytle se nechaly na domluvených stanovištích, kde je pak vyzvedl pan J. Mašát, pracovník obce. Akce se vydařila a snad si i mnozí žáci uvědomili, jak je náročné uklízet odpad, který po sobě nepořádníci nechávají.

     Robert Kostěnec

 

XXXIII. ročník BĚHU MUFLONÍ STEZKOU Memoriál Jindřicha Linharta -  21. 4. 2018 od 9.00 hod.

Mufloní_stezka_2018_(005)

Jaro, jaro už je tady... Výstava v Muzeu středního Pootaví do 2.4.2018

Ve Strakonicích probíhá na hradě výstava s tematikou jara - jarní příroda, zvyky a tradice. Žáci 7. třídy při výtvarné výchově a žáci školní družiny vytvořili společně 3D instalaci, která je na výstavě umístěna. Najdete ji na čestném místě v čele, když vejdete dveřmi z kapitulní síně do ambitu. Trvá do 2. dubna 2018.

Přednáška o problematice alkoholové závislosti 16.2.2018

V pátek 16.2.2018 se uskutečnila beseda s názvem - Než užiješ alkohol, užij mozek - pro žáky 7., 8. a 9. ročníku. Přednášku vedla paní doc.PhDr. Alena Kajanová Ph.D z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Žáky nejprve seznámila s obecnou problematikou alkoholu a hned v úvodu je vyzvala, aby se nad alkoholem zamysleli - zda ho lze užít i jiným zůsobem než jen ke konzumaci. Ukázalo se, že alkohol má široké použití - desinfekce, čistící prostředky, kapalina do ostřikovačů aut a další. Pak přišla na řadu otázka konzumace alkoholu. Co se děje s tělem, když člověk požije alkohol, jak vzniká závislot na něm, proč je nebezpečný a řada dalších problémů s ním spojených. Na závěr měli žáci možnost diskutovat.

Sběrová akce 

Výsledky sběrové akce ve školním roce 2017/2018.

Dne 20. listopadu 2017 se opět uskutečnila v naší škole sběrová akce, v níž soutěžili třídní kolektivy i jednotliví žáci a žákyně. Předem jsme vyhlásili, že odměníme 3 nejlepší sběrače a nejlepší třídu. Celkem se nasbíralo 4710 kg papíru, 1540 kg kartonu a 90 kg víček a plastu. Získali jsme celkem 11 756 Kč. Odměnění jednotlivci získali knižní poukázky v hodnotě 500 Kč, 400 Kč a 300 Kč.

  1. místo Markéta Vokáčová 7. třída
  2. místo Monika Malá 4. třída
  3. místo Tomáš Mrázek 5. třída

V kategorii tříd zvítězili žáci 4. třídy paní učitelky Jolany Novotné, kteří nasbírali 1321 kg a pojedou na jaře na exkurzi.Pochvalu a poděkování si samozřejmě zaslouží všichni, kteří se na akci podíleli. Žáci se svými rodiči, kteří se do akci zapojili. Žáci vyšších ročníků, kteří pomáhali při vážení a odnášení papíru a kartonu.V tomto školním roce bychom chtěli zorganizovat ještě jednu sběrovou akci na jaře 2018. Mohli bychom se tak lépe umístit v soutěži škol.                     

                                                                                                                                                         Jiřina Böhmová