Akce školy

Školní rok 2017/2018

Čerti ve škole!

Jako každý rok i letos navštívil naši školu Mikuláš. Doprovázeli ho andělé a čerti a vy si můžete prohlédnout fotografie z jejich návštěvy. Více fotografií pak naleznete na FB školy.

Zájezd do Pasova - 13.12.2017

13.12.2017 se koná zájezd do Pasova. Program: adventní trhy, návštěva dómu sv. Štěpána, vyhlídka z hradu. Cena zájezdu je 250 Kč (včetně pojištění), odjezd od školy v 7:45, předpokládaný návrat 16:00-17:00. Přihláška je závazná, při odhlášení po 6.12.2017 nevzniká nárok na vrácení peněz. Žáci budou poučeni o chování a bezpečnosti během školního výletu.

                                                                                                                             Eliška Klasová

Sběrová akce - 20.11.2017

Exkurze do Planetária v Českých Budějovicích

Čtvrtek 19. 10. 2017

Dnes se žáci 6. a 7. třídy vydali společně s třídními učiteli, Mgr.M.Wieserovou a Mgr.R.Petráskem, do Planetária v Českých Budějovicích. Z vlakového nádraží vyšli směrem do centra, posnídali v McDonald´s, zastavili se na náměstí Přemysla Otakara, podívali se na Černou věž i radnici a pak pokračovali k planetáriu. Zde společně zhlédli dva filmy; zajímavější byl snímek Na paprsku světla, druhým byl film o planetách naší sluneční soustavy. Ve druhé části programu se přesunuli do sálu, kde na umělé obloze pozorovali hvězdy a souhvězdí. Exkurze se líbila, zpáteční cesta vlakem domů všem rychle utekla.

Exkurze SPŠ a VOŠ Volyně - 3.10.2017

V úterý 3. října 2017 se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze ve Volyni. Hned po příjezdu autobusem do areálu školy se nás ujal Mgr. Dušan Pilík a zavedl nás do kongresového centra. Zde jsme se seznámili prostřednictvím krátkých filmů a prezentací nejen se školou, ale také s problematikou využitelnosti obnovitelných zdrojů. Žáci si rovněž vyzkoušeli několik přístrojů, např. termokameru. Pak se nás ujala Mgr. Ivana Jandová a stala se naší průvodkyní po zbytek dne. Asi nejzajímavější byla návštěva obráběcího centra. Dále jsme se podívali do dílen, žáci si zkusili skládání hlavolamu, a na závěr nás čekal ekologický test. Pro  první tři byly připraveny ceny. Příjemnou tečkou dne byl oběd - svíčková. Poté nás již přistavený autobus odvezl zpět do Katovic. Více fotografií z exkurze naleznete na stránkách školního časopisu - omega-casopis.blog.cz

Školní rok 2016/2017

Mladý záchranář 2017

Ve čtvrtek 15.6.2017 se v naší škole uskutečnila akce ,,Mladý záchranář 2017", na jejíž přípravě se podíleli hasiči ze Strakonic a Katovic a také učitelé a žáci naší školy pod vedením Mgr.Jiřiny Böhmové. Zahájení proběhlo v 8.15 hod na školním hřišti. Na úvod přivítal pan ředitel Mgr.Pavel Kohout všechny účastníky akce a popřál jim mnoho úspěchů. Pro žáky bylo připraveno několik stanovišť - první pomoc, džberovka, hod granátem, topografie, hasící přístroje, prostředky IPCHO, evakuační zavazadlo a střelba ze vzduchovky. Soutěžily pětičlenné týmy, na nejlepší čekal dort a druhé a třetí místo byly odměněny drobnými dárky.

Výsledky závodu:

1.stupeň

1.místo - 5.tř. - B.Novotná, V.Dub, K.Gálisová, A.Pešková, L.Kodýdek

2.místo - 3.tř. - A.Rejšek, J.Tomšovic, P.Růžička, M.Petrášek, J.Vondrášek

3.místo - 4.tř. -  M.Čapek, T.Grünert, R.Hokr, M.Jungwirth, M.Kučera, V.Matašovský

2.stupeň

1.místo - 9.tř. - V.Kůrková, N.Švihovcová, V.Vránová, M.Dohonyi, N.Francová

2.místo - 6.tř. - V.Zdráhalová, M.Himmerová, A.Křížová, N.Vavříková, T.Rejšková

3.místo - 8.tř. - V.Novák, D.Grünert, P.Paroubková, A.Hradecká, V.Francová

Výhercům blahopřejeme!

Mgr.Robert Kostěnec

 

 

 

Exkurze - ÚPRAVNA VODY PRACEJOVICE - 7. a 8. třída

V pátek 2.června 2017 jsme se vydali společně do úpravny vody, která se nachází dva kilometry od Katovic směrem na Pracejovice. Tam se nás ujal technolog, pan Ing. Luděk Míka, a seznámil nás nejprve s historií místní vodárny. Následovala exkurze po areálu úpravny a v jejích budovách. Žáci měli možnost vidět na vlastní oči, jak čištění vody vypadá, a také se mohli průběžně ptát. V každé místnosti byly také umístěny fotografie zachycující ona místa před nákladnou rekonstrukcí. Ta stála téměř 145 milionů, a tak není divu, že vše svítilo novotou. Exkurze se vydařila, počasí nám přálo, a proto i zpáteční cesta, s malou zastávkou na občerstvení, rychle utekla.

Mgr. Robert Kostěnec

 

 

Více fofotografií najdete na adrese: www.casopis-omega.blog.cz

 

 

 

Sportovní odpoledne v ZŠ Katovice

 

Sportovní odpoledne v ZŠ Katovice

Čtvrteční slunné odpoledne využila naše základní škola 1. června k uspořádání „Sportovního dne spojeného s dnem otevřených dveří.“ Na akci soutěžilo 28 rodinných týmů (podmínkou byla účast jednoho dítěte a jednoho dospělého) v osmi různých disciplínách (např. skok daleký, hod na cíl, střelba ze vzduchovky, hod medicinbalem apod.). Nejúspěšnější soutěžící byli oceněni do desátého místa medailemi, diplomy a sladkými cenami. Celá vydařená akce byla zakončena společným posezením a opékáním buřtů u ohně. Velkou pochvalu a poděkování zaslouží všichni, kteří se tohoto sportovního klání zúčastnili.

Mgr. Jolana Novotná, ZŠ Katovice

Plakát akce

4.5.2017 - VETERÁNI

Dnes přijeli do Katovic, jako každý rok, američtí veteráni. Společně se žáky jsme je šli přivítat a prohlédnout si vojenskou techniku z doby 2. světové války.

Zápis do 1. třídy

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Ve čtvrtek 6. dubna a v pátek 7. dubna  čekal budoucí prvňáčky zápis v naší základní škole.

Děti malovaly obrázek (postavu), hravou formou poznávaly zvířátka, dopravní prostředky a barvy. Při povídání s paními učitelkami si procvičovaly jazýček, poznávaly písmenka. Vyzkoušely si i počítání, poznávání geometrických tvarů. Na závěr přednášely básničku nebo zazpívaly písničku.

Za svou snahu a šikovnost byli budoucí školáci odměněni drobnými dárky a velikonočním košíčkem, který pro ně vyrobily děti a paní družinářky ve školní družině.

Zápisu se zúčastnilo 26 předškoláků, z nichž 25 nastoupí do prvního ročníku.

Nastávající prvňáčky bude ve školním roce 2017/2018 učit paní učitelka Mgr. Miloslava Veselková.

 

Mgr. Ivana Roubová

Běh Mufloní stezkou

 

BĚH MUFLONÍ STEZKOU

Memoriál Jindřicha Linharta

Beseda o včelařství

Beseda o včelařství

V pátek 31.3. se žáci 3. a 4. třídy sešli, v rámci předmětů Prvouky a Přírodovědy, na společné besedě Mgr. Miroslava Čapka, učitele II.stupně naší školy. 

 

Včelařství je jeden z nejstarších oborů lidské činnosti.

Včelaření ze záliby se pan učitel věnuje nadšeně a úspěšně již od svých 16 let. Žáci se dozvěděli obecné i nejzajímavější informace. Například, že včelstvo je velmi důmyslná společnost a mezi včelami existuje dokonalá dělba práce. Jednotliví členové včelstva jsou na sobě závislí, tudíž jedinec bez ostatních nedovede plnit svou funkci a následně zahyne.Děti  zaujalo, jak včely staví plásty, kdo v úlu klade vajíčka, kdo krmí larvy. Dále, jaké jsou včelí produkty (med, vosk, propolis, pyl, včelí jed) a včelařské pomůcky (dýmák, rozpěrák, smetáček, medomet, rámky, odvíčkovací vidlička, klobouk - kukla, rukavice).

Příjemným zpestřením přednášky byla ochutnávka medu z vlastních domácích zásob p. učitele Čapka. Děti měly možnost porovnat chuťové rozdíly 3 druhů medu.

Zajímavá včelařská pravidla, zkušenosti a rady by poutavé vyprávění určitě rozšířily na několik dalších hodin, ale náš čas byl neúprosný.

Potlesk a poděkování byly asi tím největším oceněním této krásné lidské činnosti.

 

Mgr. Jolana Novotná

 

 

 

 

 

Beseda - velké šelmy

Beseda – naše velké šelmy – 20.3.2017

V pondělí 20. března se konala v naší škole zajímavá beseda s názvem ,,Velké šelmy v naší přírodě“. Přednášející byla Josefa Volfová z hnutí Duha. Ona se zabývá zejména pozorováním života rysů, vlků a medvědů.

Celá beseda probíhala formou prezentace. Přednášející mluvila o životě těchto zvířat v České republice. Říkala nám různé zajímavosti o zvířatech, jak je sledují. Na stromech mají umístěné fotopasti, které reagují na pohyb. Ty pak vše vyfotí.

Součástí besedy byly ,,poznávačky“ stop a zvuků zvířat. Ti, co uhodli, dostali pěkné obrázky šelem. Dozvěděli jsme se, že medvědi do Česka sice přicházejí ze Slovenska, ale poté zase odejdou. Také jsme se dozvěděli, že vlků v naší přírodě přibývá. V České republice žijí trvale dvě smečky. Jedna, asi desetičlenná, pobývá v CHKO Kokořínsko. Menší, asi čtyřčlenná smečka, se usadila v Broumovském výběžku. Jeden pár vlků žije trvale na Šumavě.

Dále jsme zjistili, že rysi ve volné přírodě žijí zásadně na Šumavě. V současnosti se jich u nás nachází okolo šedesáti. Existence rysů je ohrožena zejména pytláctvím.

Přednáška trvala dvě vyučovací hodiny. Velice se mi líbila, jelikož mám ráda vlky, rysy a medvědy.

Vendula Zdráhalová, 6. třída