O škole

Prázdniny v ZŠ a MŠ Katovice

 

Vážení rodiče, chtěl bych Vás seznámit s některými novými skutečnostmi, ke kterým došlo v ZŠ a MŠ Katovice během letošních prázdnin. Nejprve k personálním změnám. V základní škole ukončila pracovní poměr paní učitelka Hana Stará a po rodičovské dovolené se vrací zpět paní učitelka Eliška Klasová. V mateřské škole skončila k 30. 6. 2017 jako vedoucí učitelka paní Jana Sichyngrová, která již odešla do starobního důchodu. Od 1.7. 2017 působí ve funkci vedoucí učitelky paní Olga Vlková Himmerová. Dosavadní asistentka pedagoga Jaroslava Potužníková bude od letošního roku působit ve funkci učitelky mateřské školy, na její místo asistentky pedagoga nastoupí paní Jaroslava Šmídová. Další novou asistentkou pedagoga bude v mateřské škole od 1. 9. 2017 Irena Zachová. Ve školní jídelně došlo k výměně na postu kuchařky, za Jaroslavu Urbanovou nastupuje paní Radka Dvořáková.

Jako již tradičně prázdniny jsou také časem rekonstrukcí a oprav. O letošních prázdninách došlo ke kompletní výměně oken v dílnách, školní jídelně a areálu školní kuchyně. Okna byla také vyměněná v jednom z pavilonů mateřské školy. Ve školních dílnách proběhla oprava stropu, dále byly uskutečněny drobné opravy omítek na venkovní straně budovy školní jídelny a na chodbě směrem k tělocvičně a školní jídelně. Současně došlo k malířským opravám těchto míst.

Na začátku letošního roku by mělo nastoupit do 1. třídy 25 nových žáků, celkový počet žáků školy by měl činit 197 žáků. Mateřská škola je již tradičně kapacitně zcela naplněna, tzn. že i letos bude mít 72 dětí.

   Mgr. Pavel Kohout

   ředitel ZŠ a MŠ Katovice

Budova školy

Školní zahrada a hřiště

Učebny

Ostatní interiéry školy

Mgr. Pavel Kohout, ředitel Základní a Mateřské školy Katovice