O škole - Představujeme se


Vážení čtenáři, rodiče a přátelé školy,

chtěl bych Vás po prázdninách v krátkosti seznámit s aktuálními informacemi ze základní a mateřské školy.

S novým školním rokem došlo k minimálním personálním změnám. Ve školní jídelně nastoupila nová kuchařka paní Jaroslava Urbanová, v mateřské škole pak ve výdejně jídel paní Petra Zajícová. U pedagogických pracovníků ke změnám nedošlo.

Do první třídy nastoupilo 1. září 25 nových prvňáčků. Celkový počet žáků školy je 198, přičemž 110 je jich na prvním stupni a 88 žáků na stupni druhém. V mateřské škole je plný počet, tedy 72 dětí.

Během prázdnin došlo v rámci naší organizace k některým větším či menším materiálním změnám. Tou největší je celková rekonstrukce velké šatny v základní škole, kde kovové kóje byly nahrazeny 222 novými šatními skříňkami. Celé přízemí budovy – třídy, kanceláře, sborovna a chodby byly vymalovány, byly obnoveny nátěry dveří, zárubní a radiátorů. Zcela novým nábytkem byla vybavena ředitelna školy. Na školním pozemku byly zbourány dva původní nevyhovující dřevěné domky na nářadí a na stejném místě se již budují dva zcela nové. V prostorách pozemku vyrůstá též zastřešená pergola, pod kterou bude umístěn stůl s lavicemi. Toto zařízení bude sloužit dětem k trávení času mezi vyučováním, k samotné výuce – například výtvarné výchovy, bude sloužit též dětem ve školní družině. V přední části mateřské školy by měl být v blízké budoucnosti dokončen zcela nový plot.

V tomto školním roce by měly na škole pracovat tyto zájmové kroužky: šachový, florbalový, rybářský (pokud budou zájemci), kroužek dovedných rukou, zdravotnický kroužek, taneční kroužek Otavánek a v rámci školní družiny kroužek angličtiny. Od září by měl nově začít fungovat ve školní tělocvičně kroužek juda, Výuka hra na flétnu a kytaru pod vedením pí. Spišské.

 

Budova školy

Učebny

Ostatní interiéry školy

Mgr. Pavel Kohout, ředitel Základní a Mateřské školy Katovice