O škole

Prázdniny v ZŠ a MŠ Katovice

 

Vážení rodiče, chtěl bych Vás seznámit s některými novými skutečnostmi, ke kterým došlo v ZŠ a MŠ Katovice během letošních prázdnin.

Letošní školní rok 2018/2019 by mělo zahájit 71 dětí v mateřské škole a 207 dětí ve škole základní. Po několika letech má základní škola v jednom z ročníků – šestém, dvě paralelní třídy. Ze Základní školy ve Střelských Hošticích k nám z páté třídy přišlo celkem 10 žáků.  

Drobné personální změny nastaly v učitelském sboru základní školy. Do 2. třídy nastoupila nová paní učitelka Hana Křešničková a z mateřské školy přechází do 1. třídy pedagogická asistentka paní Irena Zachová.

K daleko větším změnám došlo během prázdnin v interiéru hlavní budovy základní školy. Konečně se uskutečnila kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, která plně odpovídají současným hygienickým předpisům. Sociální zařízení pro dívky byla doplněna o hygienické kabinky, dále byly nově vybudované kabinky pro tělesně postižené s bezbariérovým přístupem. V dolním podlaží byla umístěna plošina pro vozíčkáře, která umožňuje překonat takto postiženým dětem několik schodů od tříd k WC. Toto zařízení bylo pořízeno z projektu Oranžové schody od Nadace ČEZ.  V souvislosti s touto akcí byly zhotoveny nové odpady, rozvody teplé vody a topení. Ve třech třídách byly vyměněny vodovodní baterie a umyvadla, byla do nich zavedena teplá voda. Velkou změnu zaznamenala třída školní družiny, kde byl ještě vyměněn dlaždičkový obklad, vyměněny stoupačky topení a bylo provedeno nové kompletní vymalování. Nové částečné vymalování zaznamenalo také schodiště u WC a byl obnoven nátěr zábradlí. Na rekonstrukci za více jak 2 mil. Kč se stavebně podílela firma H+T ze Strakonic, finančně byla zabezpečena zřizovatelem školy Městysem Katovice.

Z dalších prací, které proběhly o prázdninách, lze jmenovat nové vymalování školní jídelny, výměna varného kotle ve školní kuchyni a kompletní nové barevné nátěry venkovních zařízení pro děti v mateřské škole.

Na závěr bych chtěl všem dětem, rodičům a zaměstnancům základní a mateřské školy popřát co nejlepší začátek a celý průběh nového školního roku 2018/2019.

 

   Mgr. Pavel Kohout

   ředitel ZŠ a MŠ Katovice

Budova školy

Školní zahrada a hřiště

Učebny

Toalety

Ostatní interiéry školy

Mgr. Pavel Kohout, ředitel Základní a Mateřské školy Katovice