O škole - Projekty


Projekt "Zdraví do škol"

1.třída se též zapojila do celostátního projektu Zdraví do škol od A do Z. Program je organizován neziskovou organizací a může se uskutečnit díky finanční podpoře Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Od 13.3. se děti pod vedením lektorky Vlaďky Hruškové zúčastní šesti zábavných bloků putování městečkem Zdravíkovem. Doprovází je kamarádi Zdravouš a Zdravěnka a seznamují je s pravidly pro zdravý životní styl.

 

 

V pátek 4. 11. 2016 se žáci 3. třídy ZŠ Katovice zúčastnili aktivního dopoledne v projektu "Putování Zdravíkovem".          Tento projekt byl organizován lektorským týmem neziskové organizace "Zdraví do škol",  který je finančně podpořen Institutem zdravého životního stylu. V rámci projektového dne, který byl pro děti připraven ve školní jídelně, prošli třeťáci s kamarády Zdravoušem a Zdravěnkou   kouzelné městečko "Zdravíkov". Děti se seznámily s pravidly zdravého stravování. Za asistence nutriční specialistky si vytvořily vlastní snídani a svačinu vhodnou do každodenního jídelníčku.

 

 

Pořízení a modernizace vybavení Základní školy Katovice

Předmětem projektu "Pořízení a modernice vybavení Základní školy" zahájeného Základní školou a Mateřskou školou Katovice v květnu 2015 a ukončeného v červenci téhož roku je modernizace a vybavení přírodovědné a jazykové učebny a dovybavení učebny informatiky, což umožňuje vedení výuky daných předmětů na potřebné didaktické a profesní úrovni. V rámci tohoto projektu byl pořízen nábytek se zabudovanými mediálními prvky, interaktivní tabule, hlasovací zařízení, sady Pasco, počítače. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to ve výši 85% celkových způsobilých výdajů.
V průběhu celého školního roku byly modernizované učebny využívány k výuce chemie, fyziky, přírodopisu, cizích jazyků a matematiky. Moderní vybavení těchto učeben nám umožnilo ve větší míře propojit teoretické vyučování s praxí. Práce v chemické laboratoři vedla žáky praktickou formou  k  pochopení přírodních zákonů. Díky kvalitnímu vybavení přírodovědné učebny už nejsme v hodinách odkázáni pouze na obrázky z učebnic, ale vybrané pokusy si žáci mohou sami připravit a vyzkoušet.
Realizace tohoto projektu by se nemohla uskutečnit bez aktivní účasti a bez finanční podpory ze strany zřizovatele Městyse Katovice, kterému bychom chtěli také touto cestou poděkovat.

Psali o nás

Katovičtí školáci mají nové vybavení za téměř dva miliony

Katovice - Celkové výdaje 1 991 963 korun byly z 85 procent (přibližně 1,5 milionu korun) financovány z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad.

Novým vybavením za téměř dva miliony korun disponuje základní škola v Katovicích. Co všechno bylo za tuto částku pořízeno, ukázala škola veřejnosti v sobotu při oslavách 55. výročí otevření budovy, ve které dnes škola sídlí.
Největších změn doznala podle ředitele školy Pavla Kohouta učebna jazyků. „Ta byla v celkovém součtu největší položkou, stála přes 800 tisíc, korun. Jsou v ní nové podlahy, nábytek, notebooky, sluchátka a další technika," popsal.
Vybavení si pochvaluje učitelka angličtiny a němčiny Hana Stará. „Vybavení už jsme měli možnost vyzkoušet, zatím jen na rozhovory ve dvojicích. Výuku jazyků taková technika zpestří," zhodnotila.
Kromě jazyků však může v této učebně probíhat i výuka informatiky, právě díky notebookům, kterými disponuje.
Stávající učebna informatiky byla podle Pavla Kohouta dovybavena též. „Je v ní deset nových počítačových stanic," zmínil se. Jejich pořízení vyšlo na 247 tisíc korun.
Další vybavení pak získala přírodovědná učebna, kam žáci chodí na hodiny fyziky a chemie. Ta vyšla na 789 tisíc korun.
Celkové výdaje 1 991 963 korun byly z 85 procent (přibližně 1,5 milionu korun) financovány z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Zbylých 15 procent hradil jako spoluúčast zřizovatel školy, tedy městys Katovice.

Financování

Celkové náklady - 1 991 963 Kč
Dotace z ROP - 1 504 829 Kč

Výdaje určené na vybavení učeben - 1 770 388 Kč

Jednotlivé učebny
- přírodovědná - 789 752 Kč
- jazyková - 824 086 Kč
- informatika - 247 122 Kč

Zdroj textu >>


Zdroj: http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/katovicti-skolaci-maji-nove-vybaveni-za-temer-dva-miliony-20151010.html


Zdroj: http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/katovicti-skolaci-maji-nove-vybaveni-za-temer-dva-miliony-20151010.html