O škole - Družina


Vychovatelky družina: Mgr. Ivana Ježková, Irena Štěrbová  

Provoz družiny: Denně 6:15 - 7:15 hodin / 11:05 - 15:45 hodin

  • Je určena pro děti 1. stupně

  • Měsíční poplatek: 100,- Kč - splatné ve dvou splátkách, 500,- Kč za jedno pololetí

  • č. účtu: 181 253 444/0300

  • Provoz denně 6:15 - 7:15 hod. a 11:05 - 15:45 hod.

  • Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči omluvena

  • Žáci přicházejí do družiny v budově školy od 6:15 do 7:00 hod.

  • Ze školní družiny odchází podle rozvrhu potvrzeném na zápisovém lístku, nepozději v 15:45 hod.

  • Mimořádně lze žáka uvolnit na písemnou žádost rodičů předloženou předem

  • Žák odchází ze školní družiny pouze s vědomím paní vychovatelky

Maškarní rej v ŠD

Dne 22.2. února prošel školní budovou maškarní průvod. Dorazil do tělocvičny, kde právě probíhal kroužek juda. Malí judisté předvedli svůj um a průvod se vesele vydal do školní družiny. Tam byly pro děti připraveny soutěže a hry. Zábavné odpoledne vyvrcholilo tanečním rejem v prostorách druhé třídy. Všichni jsme si to hezky užili!

 

Fotogalerie

Telefon do družiny:  733 255 322