O škole - Družina

Vychovatelky družina: Mgr. Ivana Ježková, Irena Štěrbová  

Provoz družiny: Denně 6:15 - 7:15 hodin / 11:05 - 15:45 hodin

  • Je určena pro děti 1. stupně

  • Měsíční poplatek: 100,- Kč - splatné ve dvou splátkách, 500,- Kč za jedno pololetí

  • č. účtu: 181 253 444/0300

  • Provoz denně 6:15 - 7:15 hod. a 11:05 - 15:45 hod.

  • Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči omluvena

  • Žáci přicházejí do družiny v budově školy od 6:15 do 7:00 hod.

  • Ze školní družiny odchází podle rozvrhu potvrzeném na zápisovém lístku, nepozději v 15:45 hod.

  • Mimořádně lze žáka uvolnit na písemnou žádost rodičů předloženou předem

  • Žák odchází ze školní družiny pouze s vědomím paní vychovatelky

Školní rok 2017 /2018

Zima ve školní družině

Děti ze školní družiny si závěrem tohoto roku užily sněhové nadílky na školní zahradě a o den později i nadílky vánoční. Rozbalování dárků předcházelo zpívání vánočních koled a vystoupení dětí, které nám zahrály na hudební nástroje. 

Pohádky

Žáčci se mohou ve školní družině věnovat celé řadě zajímavých činností. Jednou z nich jsou i různé soutěže. Zadání té poslední zní jednoduše - nakresli pohádkovou postavu. A mnozí se činí, aby jejich obrázek byl nejlepší!

Podzimní růže

Žáci společně se svými vychovatelkami vyrobili krásné růže z podzimních listů. Pro květiny pak nachystali půvabné vázičky. Květy v nich nyní zdobí stoly školní jídelny a nejen zkrášlují tamější prostředí, ale také připomínají, že podzim je v plném proudu!

Truhla plná tajemství - společná práce dětí ze školní družiny.

Šikulandy (děti ze 4. třídy, které navštěvují školní družinu) vytvořily truhlu a mladší děti ji naplnily přáníčky a dárkovými krabičkami. Co je uvnitř? To je tajemství... A truhla se svým tajemným obsahem putuje do Čestic na výtvarně - literární soutěž Čestický brambor. Letošním tématem této soutěže je samozřejmě Tajemství. 

Telefon do družiny:  733 255 322