O škole - Školská rada


Údaje o činnosti školské rady:

Ke dni 17.12.2014 byla ustanovena nová školská rada v následujícím složení:

Zástupci z řad rodičů:

  • Novotný Michal, Mgr.
  • Zdráhalová Petra, Mgr.
  • Hejtmánek Pavel, Bc.

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

  • Petrásek Richard, Mgr.
  • Kopecká Olga, Mgr.
  • Čapková Hana, Mgr.

Zástupci zřizovatele:

  • Holeček Jan, Ing.
  • Kadlec Alois, Ing.
  • Zdráhalová Anna, PharmDr.

Předsedou školské rady je pan Ing. Jan Holeček, místopředsedou pan Mgr. Michal Novotný. Naposledy se uskutečnilo sezení školské rady dne 30.8.2016 za účelem schválení novelizace Školního vzdělávacího programu, Školního řádu a jeho příloh. Tříleté funkční období potrvá do roku 2017.