1. třída

Umístění: přízemí  /   Třídní učitelka: Mgr. Miloslava Veselková /   Obsazenost: Celkem 23 žáků -10 chlapců / 13 dívek

Rozvrh hodin: