O škole - Školská rada

Údaje o činnosti školské rady:

Ke dni 13. 9.2021  byla ustanovena nová školská rada v následujícím složení:

Zástupci z řad rodičů:

  • Řezáčová Petra
  • Trávníčková Jitka
  • Vačkářová Alexandra

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

  • Kabelová Milena, Mgr.
  • Klasová Eliška, Mgr.
  • Čapková Hana, Mgr.

Zástupci zřizovatele:

  • Veselka Michal, Ing.
  • Kadlec Alois, Ing.
  • Zdráhalová Anna, PharmDr.

Předsedou školské rady je pan Ing. Michal Veselka, místopředsedkyní paní Alexandra Vačkářová. Tříleté funkční období potrvá do roku 2024.