O škole - Školská rada

Údaje o činnosti školské rady:

Ke dni 17.12.2017 byla ustanovena nová školská rada v následujícím složení:

Zástupci z řad rodičů:

  • Zamrzlová Lenka, Mgr.
  • Kadečková Lenka
  • Buchtová Lucie

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

  • Kadulová Ivana, Mgr.
  • Wieserová Marcela, Mgr.
  • Čapková Hana, Mgr.

Zástupci zřizovatele:

  • Veselka Michal, Ing.
  • Kadlec Alois, Ing.
  • Zdráhalová Anna, PharmDr.

Předsedou školské rady je pan Ing. Michal Veselka, místopředsedou pan Mgr. Alois Kadlec. Tříleté funkční období potrvá do roku 2020.