O škole - Školní jídelna

 Školní jídelna - telefonní čísla : 383 399 160,  607 553 017

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny jsou od 6:00 - 10:30, 12:30 - 13:30.

Nový způsob objednávání a odhlašování obědů platný od února 2024!!! 

Od 1. února 2024 lze obědy odhlašovat nebo přihlašovat prostřednictvím internetového objednávání  https://strav.nasejidelna.cz/0354/login

nebo pomocí mobilní aplikace iCanteen. Přihlašovací údaje dostali všichni žáci, popř. na vyžádání u vedoucí školní jídelny.

Od 1. 8. 2022 dochází ke změnám v cenách stravného ZŠ a MŠ Katovice  /Usnesení z 28. zastupitelstva městyse Katovice konaného dne 23. 6. 2022/.

Stravování pro žáky ZŠ a MŠ:

Ceník obědů:

  1. strávníci ve věku  MŠ od 3 - 6 let / 20 Kč
  2. strávníci ve věku MŠ 7 let / 26 Kč
  3. strávníci ve věku od 7 - 10 let / 26 Kč
  4. strávníci ve věku od 11 - 14 let / 29 Kč
  5. strávníci ve věku od 15 - 17 let / 32 Kč
  6. strávníci 18 a více let / 38 Kč
  7. cizí strávníci / 80 Kč

Ceník svačin:

  1. dopolední svačina  / 11 Kč
  2. odpolední svačina  / 9 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku od 1. září do 31. srpna, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 - 4.


Informace o platbách za stravné:

Úhrada stravného se provádí prostřednictvím peněžních ústavů a bude inkasována z Vašeho účtu zálohou předem na nadcházející měsíc, vždy k 15. dni v měsíci, na účet Školní jídelny Katovice. Z tohoto důvodu je třeba si zřídit u Vašeho peněžního ústavu souhlas s inkasem a odevzdat potvrzení o zřízení souhlasu u příslušné banky s razítkem banky, číslem účtu nebo potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem z internetového bankovnictví v kanceláři ŠJ .

Při placení stravného u všech peněžních ústavů je číslo účtu 181 253 444 / 0300.

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny jsou od 6:00 - 10:30, 12:30 - 13:30.

Všichni, kteří zaplatí prostřednictvím účtu, budou mít po zaplacení zálohy z účtu automaticky na každý následující měsíc stravu přihlášenou. Přeplatky za odhlášenou stravu v měsíci se odečítají z platby na následující měsíc, přeplatky v měsíci červnu budou vráceny na Váš účet v červenci.


Dokumenty ke stažení:

Výdej obědů do jídlonosičů je prováděn v časech: 10:30-11:00  hodin.

Pokrmy vydané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování
(vyhl. 137/2004 ve znění novely 602/2006).