O škole - Školní jídelna

 Školní jídelna - telefonní čísla : 383 399 160,  607 553 017

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny jsou od 6:00 - 10:30, 12:30 - 13:30.

 Na oběd  30. 6. je nutné se přihlásit!

Aktuální jídelní lístek:

Od 1. 1. 2021 dochází ke změnám v cenách stravného ZŠ a MŠ Katovice  /Usnesení z 17. zastupitelstva městyse Katovice konaného dne 08. 12. 2020/.

Stravování pro žáky ZŠ a MŠ:

Ceník obědů:

 1. strávníci ve věku  MŠ od 3 - 6 let / 17 Kč
 2. strávníci ve věku MŠ 7let / 21 Kč
 3. strávníci ve věku od 7 - 10 let / 21 Kč
 4. strávníci ve věku od 11 - 14 let / 25 Kč
 5. strávníci ve věku od 15 - 17 let / 28 Kč
 6. strávníci 18 a více let / 34 Kč
 7. cizí strávníci / 67 Kč

Ceník svačin:

 1. dopolední svačina od 3 – 6 let / 9 Kč
 2. dopolední svačina od 3 – 6 let / 9 Kč
 3. odpolední svačina od 7 – 10 let / 7 Kč
 4. odpolední svačina od 7 – 10 let / 7 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku od 1. září do 31. srpna, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 - 4.


Informace o platbách za stravné:

Úhrada stravného se provádí prostřednictvím peněžních ústavů a bude inkasována z Vašeho účtu zálohou předem na nadcházející měsíc, vždy k 15. dni v měsíci, na účet Školní jídelny Katovice. Z tohoto důvodu je třeba si zřídit u Vašeho peněžního ústavu souhlas s inkasem a odevzdat potvrzení o zřízení souhlasu u příslušné banky s razítkem banky, číslem účtu nebo potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem z internetového bankovnictví v kanceláři ŠJ .

Při placení stravného u všech peněžních ústavů je číslo účtu 181 253 444 / 0300.

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny jsou od 6:00 - 10:30, 12:30 - 13:30.

Všichni, kteří zaplatí prostřednictvím účtu, budou mít po zaplacení zálohy z účtu automaticky na každý následující měsíc stravu přihlášenou. Přeplatky za odhlášenou stravu v měsíci se odečítají z platby na následující měsíc, přeplatky v měsíci červnu budou vráceny na Váš účet v červenci.


Dokumenty ke stažení:

Výdej obědů do jídlonosičů je prováděn v časech: 10:30-11:00  hodin.

Pokrmy vydané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování
(vyhl. 137/2004 ve znění novely 602/2006).