Třída 8. A

Umístění: 2. patro /  Třídní učitelka: Mgr. Eliška Klasová /
Obsazenost: Celkem 15 žáků – 8 chlapců / 7 dívek

Rozvrh hodin:

Třída 8. B

Umístění: přízemí /  Třídní učitelka: Mgr. Olga Kopecká /
Obsazenost: Celkem 15 žáků – 8 chlapců / 7 dívek

Rozvrh hodin: