třída 8. A

 Třídní učitel: Mgr. Miroslav Čapek

Rozvrh hodin:

třída 8. B

 Třídní učitelka: Mgr. Marcela Wieserová

Rozvrh hodin: