8. třída

Umístění: 2. patro /  Třídní učitel: Mgr. Richard Petrásek / Obsazenost: Celkem 24 žáků – 15 chlapců / 9 dívek

Rozvrh hodin: