9. třída

Umístění: 2. patro, učebna zeměpisu /  Třídní učitelka: Mgr. Marcela Wieserová /
Obsazenost: Celkem 26 žáků – 17 chlapců / 9 dívek

Rozvrh hodin: