Berušky

Třídní učitelky: Mgr. Pavlína Lenemajerová, Jaroslava Potužníková

Obsazenost: Celkem 22 dětí

O úklid a pořádek se stará: Andrea Macháčková

Přípravu jídel má na starost: Petra Zajícová

Třída je určeno pro děti od 3 - 7 let. Třída má jazykové zaměření - anglický jazyk. Na třídě Berušek i Včelek rozvíjíme sociální stránku dětské osobnosti. Velký důraz klademe na přípravu na školu, záměrné učení a řízené situační učení.

Na všech třídách klademe velký důraz na environmentální výchovu. Zaměřujeme se na rozvoj citových vztahů k přírodě a jejímu estetickému cítění.

Režim dne

  • 06.15 – 08.45                         scházení, ranní hry
  • 08.45 – 09.15                         hygiena, svačina
  • 09.15 – 09-45                         řízená činnost
  • 09.45 – 11.45                         pobyt venku
  • 11.45 – 12.15                         hygiena, oběd
  • 12.15 – 14.15                         odpolední odpočinek; individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku; individuální zaměření na děti s OŠD nebo                                                         děti, které potřebují individuální přístup
  • 14.15 – 14.45                          vstávání, hygiena, odpolední svačina
  • 14.45 – 16.15                          spontánní zájmové činnosti na školní zahradě nebo na třídě

Telefon do mateřské školy:  383 398 208