Berušky

Telefonní kontakt: 389 822 338

Třídní učitelky: Věra Gebelová, Olga Himmerová

Pedagogická asistentka: Simona Hurská

Obsazenost: 17 dětí

O pořádek a přípravu jídel se stará: Monika Boudová

Provoz na třídě je od 07.00 do 15.00 hodin.     

Třída je určena pro věkovou skupinu 4 – 5 letých dětí.

V této třídě se obohacuje nabídka a program vzhledem k vyššímu věku dětí. Děti se učí pracovat ve skupinkách, získávají větší okruh znalostí a dovedností hlavně prožitkovým učením a hrou (forma prožitkového učení je nejdůležitější forma učení dětí ve všech třídách).

Děti jsou vedeny ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti, učí se navzájem si pomáhat.

 

Režim dne

07.00–08.30    scházení dětí, spontánní hry, cvičení a pohybová aktivita

08.30–09.00    hygiena, ranní svačina

09.00–09.30    řízená činnost

09.30–11.30    pobyt venku

11.30–12.00    hygiena, oběd

12.00–14.00    odpolední odpočinek; individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.00–14.30    vstávání, hygiena, odpolední svačina

14.30–15.00    spontánní zájmové činnosti na školní zahradě nebo na třídě

15.00                 odchod dětí na třídu Včelek

Telefon do mateřské školy:  383 398 208