Berušky

Třídní učitelky: Mgr. Pavlína Lenemajerová, Jaroslava Potužníková / Obsazenost: Celkem 28 dětí

O úklid a pořádek se stará: Andrea Macháčková

Třída je určeno pro děti od 3 - 7 let. Třída má jazykové zaměření - anglický jazyk. Na třídě Berušek i Včelek rozvíjíme sociální stránku dětské osobnosti. Velký důraz klademe na přípravu na školu, záměrné učení a řízené situační učení.

Na všech třídách klademe velký důraz na environmentální výchovu. Zaměřujeme se na rozvoj citových vztahů k přírodě a jejímu estetickému cítění.

Režim dne

  • 06:15 – 08:45                         scházení, ranní hry
  • 08:45 – 09:15                         hygiena, svačina
  • 09:15 – 09:45                         řízená činnost
  • 09:45 – 11:45                         pobyt venku
  • 11:45 – 12:15                         hygiena, oběd
  • 12:15 – 14:15                         odpolední odpočinek; individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku; individuální zaměření na děti s OŠD nebo                                                         děti, které potřebují individuální přístup
  • 14:15 – 14:45                          vstávání, hygiena, odpolední svačina
  • 14:45 – 16:15                          spontánní zájmové činnosti na školní zahradě nebo na třídě

Telefon do mateřské školy:  383 398 208