Pro rodiče- třídní schůzky

Třídní schůzky: 20. 9. 2023  od  16. 00 hodin - schůzka 1. třída                             

                              15. 11. 2023  od  16.00 hodin

                              17. 4.  2024  od  16.00 hodin

Konzultační den: 10. 1. 2024  od 14. 30 - 17.00 hodin

Ředitelské volno: 29. 9. 2023

        

Pokud potřebujete kontaktovat některého z vyučujících mimo vyhrazené dny, e-mailové spojení na vyučující najdete v sekci Kontakty v horním menu.

Přímý telefonní kontakt na třídního učitele najdete v žákovské knížce Vašeho dítěte.