Pro rodiče - Třídní schůzky

 Třídní schůzky se konají ve dnech:        11. 11. 2020    -   16. 00 hodin / pouze 9. třída/

                                                                           19. 11. 2020   -    16. 00 hodin / 3. - 8. třídy/

                                                                           

                                                                           21. 4. 2021   -  16. 00 hodin

 

 Konzultační den je stanoven na den:    13. 1. 2021  -   14.30 - 17. 00 hodin 

Pokud potřebujete kontaktovat některého z vyučujících mimo vyhrazené dny, e-mailové spojení na vyučující najdete v sekci Kontakty v horním menu.

Přímý telefonní kontakt na třídního učitele najdete v žákovské knížce Vašeho dítěte.