Pro rodiče- třídní schůzky

Třídní schůzky:       9. 11. 2022  od  16. 00 hodin                              

                                   19. 4. 2023  od  16.00 hodin

Konzultační den: 11. 1. 2023  od 14. 30 - 17.00 hodin

Ředitelské volno: 18. 11. 2022

        

Pokud potřebujete kontaktovat některého z vyučujících mimo vyhrazené dny, e-mailové spojení na vyučující najdete v sekci Kontakty v horním menu.

Přímý telefonní kontakt na třídního učitele najdete v žákovské knížce Vašeho dítěte.