Učitelský sbor + kontakty

Pedagogický sbor je plně aprobovaný. Sbor školy je už léta stabilizovaný a dochází jen k dílčím personálním změnám z důvodů odchodu do starobního důchodu nebo na mateřskou dovolenou. Všichni pedagogové umí aktivně využívat ICT techniku a stále si pravidelně doplňují další vzdělání ve svém oboru.
Na škole pracuje ICT koordinátor, výchovný poradce, metodik prevence, asistent pedagoga.
Konzultační hodiny je možné si domluvit po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo na telefonním čísle 383 399 159.
Přímý telefonní kontakt na konkrétního třídního učitele najdete v žákovské knížce Vašeho dítěte.

Jméno, příjmení

Funkce

V tomto roce vyučuje

Email 

Mgr. Pavel Kohout

ředitel školy

Tv

reditel@zsmskatovice.cz

Mgr. Ivana Roubová

zástupkyně ředitele školy

Aj, Hv, Inf, koordinátor ŠVP

zs@katovice.strakonice.cz

Mgr. Jiřina Böhmová

učitelka 2.stupeň

Aj

bohmova@zskatovice.cz

Mgr. Miroslav Čapek

učitel 2.stupeň

M, F, Pč, Nab

capek@zskatovice.cz

Mgr. Milena Kabelová

třídní učitelka

2. třída

kabelova@zskatovice.cz

Mgr. Jolana Novotná

třídní učitelka

1. třída

novotna@zskatovice.cz

Mgr. Ivana Kadulová

třídní učitelka

5. třída

kadulova@zskatovice.cz

Mgr. Eliška Klasová

třídní učitelka 9.A

Aj, Nj

klasova@zskatovice.cz

Mgr. Olga Kopecká

třídní učitelka 9.B

Př, Ch, Pč

kopecka@zskatovice.cz

Mgr. Robert Kostěnec

třídní učitel 6. třída

Čj, Vv, Inf

kostenec@zskatovice.cz

Mgr. Hana Křešničková

třídní učitelka

2.B, Aj

kresnickova@zskatovice.cz

Mgr. Richard Petrásek

třídní učitel 8. třída

M, Inf, ICT koordinátor

petrasek@zskatovice.cz

Mgr. Pavla Pojarová

třídní učitelka

4. třída, Aj

pojarova@zskatovice.cz

Mgr. Jitka Tomšovicová

učitelka 2. stupeň

Čj, Tv, Vz, Pč, Vv, vých. por.

tomsovicova@zskatovice.cz

Mgr. Miloslava Veselková

třídní učitelka

3. třída

veselkova@zskatovice.cz

Mgr. Marcela Wieserová

třídní učitelka 7. třída

Tv, Ov, Vz, Pč, Vl, Z

wieserova@zskatovice.cz

Mgr. Irena Zetková Jánská

učitelka 2. stupeň

Čj, D, Pč, metodik prevence

zetkova@zskatovice.cz

Lenka Lojíková

asistentka pedagoga

3. třída

lojikova@zskatovice.cz

Michaela Lukášová

asistentka pedagoga

9.B

lukasova@zskatovice.cz

Michaela Lukášová

asistentka pedagoga

9.B

lukasova@zskatovice.cz

Marie Přikrylová

asistentka pedagoga

2.B

prikrylova@zskatovice.cz

Eva Ratajova

asistentka pedagoga

6. třída

ratajova@zskatovice.cz

Jana Sichyngrová

asistentka pedagoga

1. třída

sichyngrova@zskatovice.cz

Jana Šefčíková

asistentka pedagoga

4. třída

lukasova@zskatovice.cz

Irena Zachová

asistentka pedagoga

5. třída

zachova@zskatovice.cz

Alena Pešková

vychovatelka

školní družina

peskova@zskatovice.cz

Irena Štěrbová

vychovatelka

školní družina

sterbova@zskatovice.cz

Přímý telefonní kontakt na konkrétního třídního učitele najdete v žákovské knížce Vašeho dítěte.