O škole - Učitelský sbor

Pedagogický sbor je plně aprobovaný. Sbor školy je už léta stabilizovaný a dochází jen k dílčím personálním změnám z důvodů odchodu do starobního důchodu nebo na mateřskou dovolenou. Všichni pedagogové  umí aktivně využívat ICT techniku a stále si pravidelně doplňují další vzdělání ve svém oboru.

Na škole pracuje ICT koordinátor, výchovný poradce, metodik prevence, asistent pedagoga.

Vedení školy:

Mgr. Pavel Kohout

Ředitel školy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, SŠ, Zeměpis, Tělesná výchova

 

Mgr. Ivana Roubová

Zástupkyně ředitele školy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ,
Hudební výchova, Anglický jazyk 1.stupeň

 

Učitelé:

Mgr. Marcela Wieserová

Učitelka 2.stupně
Třídní učitelka 9. třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ a SŠ ,Tělesná výchova, Občanská výchova, Zeměpis

 

Mgr. Irena Zetková Jánská

Učitelka 2. stupeň, metodička prevence

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, Český jazyk, Dějepis,

 

Mgr. Richard Petrásek

Učitel 2. stupeň, ITC koordinátor, Třídní učitel 6. třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ, SŠ, Matematika, Informatika

 

Mgr. Milena Kabelová

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 5. třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ

 

Mgr. Miloslava Veselková

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 1. třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ,
Tělesná výchova

 

Mgr. Jolana Novotná

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 2. třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ

 

Mgr. Ivana Kadulová

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 3. třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ,
Pracovní činnosti

 

Mgr. Hana Křešničková

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 4. třídy

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ

 

Mgr. Olga Kopecká

Učitelka 2. stupeň, Třídní učitelka  třídy 7. B

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ,
Přírodopis, Chemie

 

Mgr. Robert Kostěnec

Učitel 2. stupeň, Třídní učitel   třídy 8. B

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ,
Český jazyk, Výtvarná výchova

 

Mgr. Miroslav Čapek

Učitel 2. stupeň, Třídní učitel  třídy 8. A

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ,
Náboženství a etika na ZŠ a SŠ, Matematika, Fyzika, Náboženství

 

Mgr. Jiřina Böhmová

Učitelka 2. stupeň

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ,
Anglický jazyk, Zdravotnický kroužek

 

Mgr. Eliška Klasová

Učitelka 2. stupeň, Třídní učitelka třídy 6.A

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ,
Anglický a Německý jazyk

 

Mgr. Jitka Tomšovicová

Učitelka 2. stupeň, výchovná poradkyně

Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ,

 

Irena Štěrbová

Vychovatelka

Aprobace: SPgŠ Prachatice, Taneční kroužek Otavánek, Logopedie

 

Alena Pešková

Vychovatelka

Irena Zachová

Pedagogická asistentka

Pedagogická asistentka: ve 3.třídě

 

Lenka Lojíková

Pedagogická asistentka

Pedagogická asistentka: v 1. třídě

 

Jitka Zobalová

Pedagogická asistentka

Pedagogická asistentka: v 8. A třídě

 

Jana Šefčíková

Pedagogická asistentka

Pedagogická asistentka: ve 4. třídě

 

Kontakty na jednotlivé vyučující najdete v sekci KONTAKTY.