5. třída

Umístění: 2.patro  /  Třídní učitelka: Mgr. Pavla Pojarová /  Obsazenost: Celkem 24 žáků – 13 chlapců / 11 dívek

Putování hradní minulostí 

V úterý 21. září se žáci 5. třídy s paní učitelkou P. Pojarovou vydali na strakonický hrad. Zde si pro ně připravila program paní petra Kadlecová. Základem se pro něj stala kniha O. Fibicha Prácheňský poklad. Žáci se seznámili s pěti příběhy a hravou formou získávali informace, které potřebovali ke splnění úkolů. Navštívili také Šmidingerovu knihovnu, kde si pro ně další zajímavý program nachystala paní knihovnice. Celou knihovnou je také provedla. Akci pořádala MAS Strakonice. Dětem se den strávený na hradě líbil. 

Rozvrh hodin: