5. třída

Umístění: 2.patro  /  Třídní učitelka: Mgr. Pavla Pojarová /  Obsazenost: Celkem 24 žáků – 13 chlapců / 11 dívek

Rozvrh hodin: