O škole - Úspěchy

Školní rok 2023/2024

Bobřík informatiky - celostátní kolo - 30. 11. 2023

Ve dnech 6. - 20. listopadu probíhala celostátní soutěž zaměřená na informační technologie.

V kategorii Junior se úspěšně umístili:

130. Vojtěch Bažata             132 bodů

210. Štěpán Leško                124 bodů

210. Iveta Švelchová             124 bodů

- podmínkou umístění bylo získat minimálně 120 bodů z 200. Celkem bylo 280 pořadových čísel, na mnohých se ale umístilo více žáků se stejným počtem bodů. Výsledek našich žáků z 9. třídy je proto velice dobrý. Žáci pracovali pod vedením pana učitele R. Petráska.

Pythagoriáda - okresní kolo - 22. 11. 2023

V ZŠ povážská se uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

Tomáš Matějka ze 6. třídy se umístil na 2. místě. 

Soutěžilo celkem 22 žáků, s Tomášem se se stejným počtem bodů umístilo ještě 5 žáků, ale i tak je jeho umístění výborné. Na soutěž ho připravoval pan učitel R. Petrásek.

Čestický brambor - výsledky - 8. 11. 2023

Letos se podařilo dvěma našim žákům uspět v soutěži Čestický brambor, a to ve výtvarné části.

II. kategorie

2. místo - Josef Sokol - 3.B (z celkem 41 prací)

IV. kategorie

3. místo - Terezie Kamencová - 8.B (z celkem 34 prací)

žáci pracovali pod vedením pí učitelky H. Křešničkové a p. učitele R. Kostěnce

Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Soutěž - Nakresli svého lékárníka - 23. 10. 2023

Miroslav Rejšek, žák 3. B, vyhrál v soutěži - Nakresli svého lékárníka -. Z velkého množství prací žáků z celé republiky bylo vybráno 20 nejlepších a mezi nimi i náš žák. Ten dostal jako výhru knihy a také osobní dopis od prezidenta České lékárnické komory, Mgr. Aleše Krebse, Ph.D. My mu blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Práci vytvořil pod vedením třídní učitelky H. Křešničkové.

Školní rok 2022/2023

Hasiči ve škole - dokaž, že umíš - - 19. 5. 2023

Dnes u nás ve škole proběhla soutěž Mladý záchranář - Dokaž, že umíš. Žáci první třídy se mohli přijít podívat na soutěžní týmy v akci, kdy 2. - 8. třída mezi sebou v pětičlenných hlídkách soutěžily o nejlepší umístění ve dvou věkových kategoriích. Deváťáci se zapojili do organizace a pomoci v průběhu soutěže. 

Výsledky:

I. stupeň

1. velitel družstva - Čížek Přemysl

2. velitel družstva - Nečesaný Jiří

3. velitelka družstva - Šindelová Julie

 

II. stupeň

1. velitel družstva - Pešek Ondřej

2. velitel družstva - Dub Ondřej

3. velitelka družstva - Růžičková Veronika

 

Poděkování za spolupráci patří:

p. uč. M. Čapkovi, T. Rejškové (praktikantce), L. Kropáčkové a K. Krchové (zdravotnické stanoviště), p. uč. R. Petráskovi, pí uč. J. Tomšovicové a všem dalším, kteří se na soutěži podíleli.

Jiřina Böhmová, organizátorka soutěže

Okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků a soutěž Mladý záchranář - dokaž, že umíš - Strakonice - 11. 5. 2023

Ve Strakonicích proběhly dvě soutěže, kterých se již tradičně zúčastnily i naše žákyně. Z naší školy se do soutěží zapojily dvě pětičlenné hlídky. Žákyně 3. a 4. třídy musely zvládnout náročné disciplíny na 14 stanovištích.

V soutěži HMZ se starším podařilo získat 3. místo a mladší družstvo skončilo na 9. místě.

V soutěži Mladý záchranář se starší umístili na 7. místě a mladší na 9. místě.

Za pěknou reprezentaci naší školy děkujeme. Dívky připravovala a na soutěže doprovodila pí uč. J. Böhmová. 

Okresní kolo - turnaj ve vybíjené - Strakonice - 9. 5. 2023

Ve Strakonicích se uskutečnilo okresní kolo ve vybíjené - II. kategoria - žáci a žákyně 3. - 5. tříd. Celkem bylo 8 družstev rozdělených do dvou skupin. Za naši školu bojovalo 12 chlapců a 1 dívka ze 4. a 5. třídy. Ve skupině jsme se umístili na 3. místě, v zápase o celkové 5. místo naši vyhráli nad ZŠ Sedlice. Žákům k pěknému místu gratulujeme, na turnaj je doprovázela pí uč. J. Tomšovicová.

Krajské kolo OVOV - Tábor - 3. 5. 2023

V Táboře na stadionu Mír se uskutečnilo krajské kolo OVOV. V kategorii jednotlivců se zúčastnilo 60 soutěžících. Za naši školu soutěžil Jakub Kunzman (8. třída), který se umístil na 19. místě s počtem 4115 bodů (vítěz měl 4718 bodů). Za velmi pěknou reprezentaci školy mu děkujeme, na soutěž ho doprovázela pí asistentka I. Zachová.

 

Fotbalová utkání - okresní kola ve Strakonicích - duben/květen 2023

McDonaldˇs Cup 

Stadion Na Sídlišti

26.4.2023 - kategorie B (4.-5. třída) celkem 16 družstev

9. místo - ZŠ Katovice

27.4.2023 - kategorie A (1.-3. třída) celkem 13 družstev

4. místo - ZŠ Katovice

Okresní kolo minifotbalu

Stadion Na Sídlišti

3.5.2023 - kategorie IV (8.-9. třída) celkem 13 družstev

9. místo - ZŠ Katovice

Účastníkům soutěží děkujeme za reprezentaci školy. Na turnaje je doprovázel p. ředitel P. Kohout.

 

Olympiáda z matematiky - okresní kolo - výsledky - 24.4. 2023

Dne 12 4. 2023 se v DDM Strakonice uskutečnilo okresní kolo matematické olympiády, kterého se celkem zúčastnilo 35 žáků ze základních škol a gymnázií. Výsledky ale dorazily až dnes. Naši žáci se umístili:

3. místo - Ondřej Pešek (7.třída)

14. místo - Lenka Kropáčková (7.třída)

Gratulujeme k pěknému umístění a děkujeme za reprezentaci školy. Na olympiádu připravoval p. uč. M. Čapek.

 

Odznak všestrannosti - okresní kolo - 13.4. 2023

Dne 13. dubna proběhlo ve Strakonicích okresní kolo soutěže "Odznak všestrannosti", kterého se zúčastnilo celkem 6 škol.

Družstvo za naši školu se skládalo z žákyň a žáků:

7. třída

Anna Repešová                                                     Ondřej Pešek

Markéta Fáberová                                                 Zdeněk Řezáč

Lenka Kropáčková                                                 Jan Novotný

Terezie Kamencová                                              

8. třída

 Jakub Kunzman

- umístilo se na 5. místě

V soutěži jednotlivců:

Jakub Kunzman - 1. místo

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci naší školy. Soutěžící připravovala pí uč. M. Wieserová.

Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo - 5.4. 2023

V DDM Strakonice proběhlo okresní kolo olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnilo celkem 19 žáků ze základních škol a odpovídajících gymnázií. Naši žáci se umístili:

5. - Lukáš Pašava - 9.A

10.-11. Vojtěch Kernal - 9.A

umístili se na velmi hezkých pozicích a nechali za sebou i několik studentů z gymnázií, za což jim gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Žáky připravoval p.uč. R. Kostěnec

 

 

 

Olympiáda z anglického jazyka - konverzační soutěž - okresní kolo - 9.2. 2023

V DDM Strakonice proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

v kategorii I.A se Eliška Vavříková (7.tř.) umístila na 4. - 5. místě z celkem devíti soutěžících

v kategorii II.A se Kristina Turková (9.B) umístila na 10. místě z celkem jedenácti soutěžících

na soutěž je připravovala paní učitelka J. Böhmová

Za reprezentaci naší školy děvčatům děkujeme.

 

 

Olympiáda z anglického jazyka - školní kolo - 24.1. 2023

Pod vedením paní učitelky J. Böhmové proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V porotě zasedly dvě naše bývalé žákyně - Aneta Pašavová a Eliška Lešková. 

Výsledky ve dvou kategoriích:

IIA: žáci 9. ročníků (10 účastníků)

1. Kristina Sanso

2. Kristina Turková

3. Tiffany Kiššová

 

IA: žáci 7. ročníku (4 účastníci)

1. Eliška Vavříková

2. Jakub Rehák

3. Daniel Fábera

 

Do okresního kola postupuje Kristina Turková z 9. B. K dosaženým výsledkům všem soutěžícím gratulujeme.

 

 

Florbal - Čeps Cup - dívky - krajské kolo SH Milevsko - 17.1. 2023

Dne 17. 1. 2032 proběhlo v SH Milevsko krajské kolo ve florbale pro mladší dívky. Z naší školy se zúčastnily:

3. třída:

Julie Šindelová

Laura Malinová

Ester Samcová

Anežka Novotná

4. třída:

Anita Klasová

Lucie Vačkářová

Veronika Veselá

Adéla Veselková

Magdalena Zdráhalová

Nikola Trávníčková

Celkem se zúčastnilo 7 družstev, naše dívky se umístily na 4. místě.

Konkurence byla veliká, děvčata hrála, co jim síly stačily. Za vzornou reprezentaci jim gratulujeme!

Na turnaj je doprovázela paní učitelka J. Tomšovicová.

 

 

Florbal - Čeps Cup - dívky - okresní kolo v Písku - 13.12. 2022

Dne 13. 12. 2022 proběhlo v Písku okresní kolo ve florbale pro mladší dívky. Z naší školy se zúčastnily:

3. třída:

Julie Šindelová

Laura Malinová

Ema Kamitzová

Anežka Novotná

4. třída:

Anita Klasová

Lucie Vačkářová

Veronika Veselá

Adéla Veselková

Magdalena Zdráhalová

Celkem se zúčastnilo 5 družstev, naše dívky se umístily na 2. místě.

Zúčastní se tedy krajského kola. Za vzornou reprezentaci jim gratulujeme!

Na turnaj je doprovázela paní učitelka J. Tomšovicová.

 

 

Olympiáda z dějepisu - školní kolo - 8.12. 2022

Dne 8. 12. 2022 proběhlo školní kolo olympiády z dějepisu. Zúčastnili se ho žáci z devátého ročníku. Na prvních třech místech se umístili:

1. místo - Jakub Rouče (9.B)

2. místo - Šimon Rouče (9.B)

3. místo - Marek Šmejkal (9. B)

Olympiádu měla na starosti paní učitelka I. Zetková Jánská.

 

Florbal - hoši IV - okresní kolo ve Strakonicích - 6.12. 2022

Družstvo chlapců se zúčastnilo florbalového turnaje ve Strakonicích, doprovázel je pan ředitel.

Matěj Mašík                                                               Matěj Kabele

Šimon Rouče                                                              Patrik Pojžárek

Jakub Rouče                                                                Jan Makovec

Jan Tomšovic                                                               Matěj Kohout

Antonín Tomšovic                                                      Jakub Kunzman

Otakar Buchta                                                             Jan Novotný

Celkem hrálo 14 týmů, naši se umístili na 12. místě.

Děkujeme za reprezentaci naší školy.

 

Olympiáda z českého jazyka - školní kolo - 29.11. 2022

Ve dnech 28. a 29. 11. 2022 proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se ho celkem 9 žáků z 9.A a 9.B. Na prvních dvou místech se umístili:

1. místo - Lukáš Pašava (9.A)

2. místo - Vojtěch Kernal (9.A)

Oba výherci se na jaře zúčastní okresního kola ve Strakonicích.

R. Kostěnec

 

Čestický brambor - 16.11. 2022

Již tradičně se i zúčastnili naši žáci výtvarné a literární soutěže Čestický brambor. A také v letošním školním roce máme několik vítězů, tentokrát výhradně ve výtvarné části.

I. kategorie 1. - 2. třída

1. místo - Bastien Samec

 

II. kategorie 3. - 5. třída

2. místo - Kateřina Krýdová

 

III. kategorie 6. - 7. třída 

2. místo - Lucie Malečová

 

IV. kategorie 8. - 9. třída

1. místo - Kateřina Kabelová

 

Výhercům gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

 

Soutěž v anglickém jazyce - 7.11. 2022

Žáci několika tříd se pod vedením paní učitelky J. Böhmové zapojili do soutěže v anglickém jazyce. Ta byla vyhlášena na internetu na WocaBee a zaměřena byla na slovní zásobu. Zadané úkoly vykonávali žáci doma, museli jim tedy dát něco ze svého volného času. Na oplátku se kromě rozšiřování znalostí mohli těšit na možnou výhru. A štěstí se usmálo na žákyni 6. třídy - Veroniku Růžičkovou,

která vyhrála E - koloběžku!

Ke krásné ceně jí blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

 

Školní rok 2021/2022

Mladý záchranář v akci - finální kolo - České Budějovice - 15.6. 2022

Ve středu se družstvo dívek - Ladies Katovice - zúčastnilo finálního kola soutěže -Mladý záchranář v akci- v Českých Budějovicích.

Družstvo - 2. třída - Nela Pavelková, Julie Šindelová a 3. třída - Anita Klasová, Adéla Šuhajdová a Nikola Trávníčková

Doprovod - Jitka Markytánová, pí uč. Jiřina Böhmová

V korespondenčním kole se družstvo umístilo na 4. místě z celkových 25 týmů. Zásluhu na tom měli - Lukáš Švehla, Jitka Markytánová a Michal Kohout

Ve finálním kole se naše družstvo umístilo na krásném 2. místě! se ztrátou 1 bodu na vítězný tým.

Dívkám blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

Soutěžící připravovala paní učitelka J. Böhmová.

 

McDonald Cup  3. 5. a 5.5. 2022

Ve sportovním areálu Na Sídlišti ve Strakonicích proběhl turnaj ve fotbale - McDonald Cup, jehož garantem byl pan ředitel P. Kohout. 

II. kategorie - 4. a 5. třídy - 3.5.2022

naši žáci se umístili na 4. místě z 15 zúčastněných týmů

I. kategorie - 1. až 3. třídy - 5.5.2022

naši žáci se umístili na výborném 2. místě, bohužel, do krajského kola postoupili jen ti na 1. místě (
ZŠ Poděbradova). Našemu týmu utekla výhra jen o kousek.

Soutěžícím děkujeme za velmi dobrou reprezentaci naší školy. Na turnaj je doprovázel pan ředitel P. Kohout. 

 

Minifotbal ve Strakonicích - okresní kolo - lV. kat. - 20. 4. 2022

Ve sportovním areálu Na Sídlišti ve Strakonicích proběhl turnaj ve fotbale. Za naši školu se zúčastnili:

9. třída - Patrik Krejčí, Patrik Švarc, Josef Makovec

8. třídy - Jan Tomšovic, Antonín Tomšovic, Šimon Rouče, Jakub Rouče, Otakar Buchta, Matěj Kabele

7. třída - Tomáš Prokop

Naši žáci obsadili pěkné 4. místo z celkových 9 týmů.

Soutěžícím děkujeme za velmi dobrou reprezentaci naší školy. Na turnaj je doprovázel pan ředitel P. Kohout. 

 

Florbal ve Strakonicích - okresní kolo - žáci 4. a 5. tříd - 5. 4. 2022

Ve strakonické obloukové hale se utkalo celkem 10 týmů žáků 4. a 5. tříd. Nejlepšími týmy byly - ZŠ Čelakovského, ZŠ Dukelská a ZŠ Blatná, které tak představovaly velkou konkurenci. Za naši školu se zúčastnili:

4. třída - Přemysl Čížek, Alois Kadlec, Martin Pecka, Petr Škotko

5. třída - Ester Samcová, Tomáš Krupka, Eliška Novotná, Michal Trávníček, Veronika Růžičková, Alžběta Zdráhalová

Naši žáci obsadili 8. místo.

Soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy. Na turnaj je doprovázela paní učitelka P. Pojarová.

 

Olympiáda z ČJ - okresní kolo - 31. 3. 2022

Dnes proběhlo v DDM Strakonice okresní kolo olympiády v českém jazyce - kategorie l. ZŠ. Celkem se zúčastnilo 27 žáků z osmých a devátých tříd a odpovídajích ročníků gymnázií. Naše dívky z 9. B se ve tvrdé konkurenci umístily na velmi pěkných místech:

Johana Kutičková - 5.-6. místo

Pavlína Vránová - 9.-11. místo

Na olympiádu žákyně připravoval pan učitel R. Kostěnec; děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme k pěkným výkonům. 

 

Konverzační soutěž z AJ - okresní kolo - 16. 3. 2022

Dnes proběhla v DDM Strakonice konverzační soutěž  z anglického jazyka

kategorie:

ZŠ I. A  - Vít Hričina (7. třída) - 5.-6. místo

ZŠ II. A - Johana Kutičková (9. B) - 3. místo

Na soutěž žáky připravovala paní učitelka J. Böhmová; děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme k pěkným výkonům. 

Čestický brambor - výsledky - 12.11.2021

Výtvarná část:

IV. kategorie - 1. místo - Miroslav Čapek - 9.B

Literární část - próza:

IV. kategorie - 2. místo - Johana Kutičková - 9B

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Na soutěž žáky připravoval pan učitel R. Kostěnec.

Florbal - turnaj ČEPS CUP - 1. stupeň - 11. 11.2021

Turnaje ve Strakonicích se za naši školu zúčastnila dvě družstva:

Dívky:

Natálie Veselá - 5.tř.

Ester samcová - 5.tř.

Eliška Novotná - 5.tř.

Nikola Trávníčková - 3.tř.

Anita Klasová - 3.tř.

Magdalena Zdráhalová - 3.tř.

Anežka Novotná - 2.tř.

Julie Šindelová - 2.tř.

Chlapci:

Michal Trávníček - 5.tř.

Jakub Zídek - 5.tř.

Ondřej Vlasák - 5.tř.

Petr Škotko - 4.tř.

Martin Pecka - 4.tř.

Martin Malý - 4.tř.

Matouš Vondrášek - 3.tř.

Z důvodu nepříznivého vývoje epidemie se kromě našich družstev zúčastnili jen chlapci ze ZŠ F.L.Čelakovského.

Výsledky:

1. místo - dívky Katovice - postup do krajského kola

1. místo - chlapci ZŠ F.L.Čelakovského - postup do krajského kola

2. místo - chlapci Katovice

Soutěžícím děkujeme a dívkám k postupu blahopřejeme. Na turnaj doprovázela děti paní učitelka J. Tomšovicová.