O škole - Družina

Školní rok 2022/2023

Akce školní družiny

16.3. - loutkové divadlo

Dnes navštívil naši školní družinu herec Viktor z Českých Budějovic. Měl s sebou vlastnoručně vyrobené marionety a přítomným 50 dětem zahrál dvě pohádky. První se jmenovala O zázračných horách a druhá měla název O krásné Janičce. Během hraní zařazoval aktivně i nadšené děti, které se s chutí chopily loutek a hrály také. Dětem se představení moc líbilo a už se těší na příští vystoupení.

Irena Štěrbová

16.2. - beseda

Ve školní družině jsem si dnes povídali o zimě, přesněji o zimních měsících a zvycích a tradicích s nimi spojených. Naše povídání začalo Hromnicemi (2.2.) - o hromničních svíčkách, o tom, jak se prodlužuje den, i o pranostikách souvisejících s tímto svátkem. Poté následovalo povídání o maškarách, maškarním veselí a konci masopustu, který se nazývá Bakus. Děti se dozvěděly, jak lidé podle krajů slaví masopust a jaké masky v průvodech vystupují. Pak si děti vyráběly masky na blížící se maškarní rej ve školní družině. Beseda se velmi líbila, děti si vytvořily krásné masky a těší se, až vypukne karneval.

Irena Štěrbová

Školní rok 2021/2022

Akce školní družiny

3. 2. - maškarní rej

Dnešní karneval se nesl především v duchu pohádek. Ve 12.30 hod se děti i paní vychovatelky oblékly do masek a kostýmů. Jedna paní vychovatelka šla za Večernici, druhá společně s paní asistentkou šly za klauny. Děti se oblékly za Karkulku, princezny, piráty, kovboje, objevila se i různá zvířátka, Spiderman nebo mumie. Všichni společně se vydali průvodem po škole, zašli do sborovny a poté zamířili do tělocvičny. Tady se soutěžilo o sladké odměny a také tančilo. Děti byly spokojené a prý se těší na další akce ve školní družině.

Irena Štěrbová

12. 1. - divadelní představení

Do školní družiny dnes zavítal náš oblíbený divadelní soubor Řimbaba. Připravili si pro nás pohádku O dvanácti měsíčkách a do děje zapojili také děti, kterým dali na sebe kostýmy. Všechny si s chutí během představení také zatančily. Pohádka se dětem moc líbila, a proto se budeme těšit na další vystoupení Řimbaby u nás v měsíci červnu.

Irena Štěrbová

15. 12. - vánoční besídka

Dnes od 13.00 hod proběhla ve družině vánoční besídka. Nejprve vystoupil soubor Otavánek. Děvčata a chlapci zazpívali několik lidových písní, poté zatancovali jihočeská kolečka a na konec svého programu si spolu s ostatními dětmi zazpívali několik krásných známých koled.

Poté následovala nadílka. Děti dostaly plno stavebnic a hraček a také krásné loutkové divadlo, které jim pomůže rozvíjet řečové schopnosti a dovednosti. Nakonec děti ochutnaly vánoční cukroví a mošt. Besídka s nadílkou se všem moc líbila.

7. 12. - vánoční beseda

Ve školní družině dnes proběhla vánoční beseda, při níž si děti připomněly řadu zvyků a obyčejů spojených s časem adventu. Celkem 37 dětí naslouchalo povídání a sv. Ondřejovi, Kateřině, Barboře, Mikuláši, Lucii. Následně si vyslechly půvabný vánoční příběh a na úplný závěr si zazpívaly několik známých koled. Ve vzduchu zavoněl stromeček s cukrovím a v dálce se tiše ozval cinkot rolniček. V očích dětí bylo vidět, že na Vánoce se těší a nemohou se jich dočkat. 

7. 10. v 13. 45 hodin  - divadelní představení ( vstup bude hrazen z poplatků ŠD).

Vychovatelky družina: Irena Štěrbová , Alena Pešková

Provoz družiny: Denně 6:15 - 7:15 hodin / 11:05 - 16:00 hodin

 • Je určena pro děti 1. stupně

 • Měsíční poplatek: 100,- Kč - splatné ve dvou splátkách, 500,- Kč za jedno pololetí

 • č. účtu: 181 253 444/0300 , variabilní symbol: V3,  (v poznámce uveďte jméno dítěte)

 • Provoz denně 6:15 - 7:15 hod. a 11:05 - 16:00 hod.

 • Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči omluvena.

 • Žáci přicházejí do družiny v budově školy od 6:15 do 7:00 hod.

 • Ze školní družiny odchází podle rozvrhu potvrzeném na zápisovém lístku,  nejpozději  v 16:00 hod.

 • Při změně pouze na písemné vyzvání rodičů - podpis , datum, zodpovědnost rodičů.

 • Uvolnění žáka ze školní družiny pouze na základě tel. hovoru, není možné.       

 • Žák odchází ze školní družiny pouze s vědomím paní vychovatelky.

 • Rodiče si mohou vyzvednout do 13.00 hodin, pak po 14.00 hodině / vycházky v okolí školy/.

Telefon do družiny:  733 255 322