O škole - Družina

Školní rok 2023/2024

Akce školní družiny

27.3.2024 - Zajíčkova cestička s nadílkou

Paní vychovatelky připravily na dnešek pro družinové děti zábavnou velikonoční akci. Děti plnily různé úkoly - poznávání rostlin a ptáků, zpívání jarních písniček, tanec, kreslení Velikonoc na venkovní tabule, běh a nakonec ozdobení keře malovanými vajíčky. Na závěr si děti rozbalily dárečky, hračky do školní družiny a snědly sladkou odměnu. Všem se moc líbilo!

                                                                                      Irena Štěrbová, ŠD

25.3.2024 - Hrábě

Slunné počasí dnes vylákalo družinové děti, aby si venku zahrály oblíbenou velikonoční hru "Hrábě". Vařená vajíčka si přinesla sice jen část dětí, ačkoliv jim paní družinářky daly lístečky, aby nezapomněly, ale ty si zábavnou hru s chutí užily.

                                                                                      Irena Štěrbová, ŠD

20.3.2024 - Divadelní představení

Do školní družiny dnes přijel herec z Českých Budějovic, pan Viktora, kterého už děti dobře znají. Zahrál dvě pohádky - O kouzelné píšťalceLabutí panna. Představení sledovalo 40 dětí, které zval pan Viktor postupně do děje, a mohly si tak s ním zahrát. To je samozřejmě velmi bavilo, a proto pohádky odměnily velkým potleskem . Znovu se tedy budeme těšit na další setkání s panem hercem.

                                                                                      Irena Štěrbová, ŠD

7.2.2024 - Divadelní představení

Do školní družiny dnes zavítal herec z Českých Budějovic, pan Reindl. Pro 36 dětí nejen ze ŠD, ale i školy zahrál loutkové představení "O zlaté rybce". Pohádka byla velice hezká, děti zaujala a moc se jim líbila. Opět vynikající představení, na jaké jsme už zvyklí. Znovu se budeme těšit na další setkání s panem hercem.

                                                                                      Irena Štěrbová, ŠD

20.12.2023 - vánoční besídka

Dnes měli ve školní družině besídku s nadílkou. Zahájil ji soubor Otavánek, děvčata zazpívala lidové písně a zatancovala. Na flétnu krásně zahrála Adélka Koutová, na klavír pak Andrea Vojtová. Simonka Strakošová všem následně předvedla své umění s hůlkami pro mažoretky. Nakonec si všichni společně zazpívali staročeské koledy a pak už následovala nadílka. Všechny děti z družiny dostaly vánočního skřítka a spoustu nových hraček do družiny. Před rozloučením si ještě všichni popřáli hezké Vánoce.

7.12.2023 - vánoční beseda

Paní vychovatelka I. Štěrbová zorganizovala ve školní družině povídání o Vánocích. Děti si v příjemné atmosféře připomněly nejvýznamnější svátky a zvyky spojené s koncem kalendářního roku. Společně si také zazpívaly koledy a povídaly si, jak už se těší na Ježíška a co jim asi přinese. Sníh za oknem vytvářel tu pravou tajemnou náladu blížících se Vánoc, a tak se domů dětem ani nechtělo.

8.11.2023 - divadlo

Ve středu jsme měli od 13 hodin ve školní družině loutkové divadlo. Přijel za námi pan Reindl z Českých Budějovic a zahrál nám se svými ručně vyrobenými loutkami pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Měl svoji upravenou verzi a děj pohádky zaměřil na morálku a slušné chování dětí. Vše prokládal písněmi a hrou na kytaru, do děje zapojil i nadšené děti. Představení bylo vynikající a budeme se opět těšit na jeho další vystoupení u nás.

                                                                                                     Irena Štěrbová, ŠD

4.10.2023 - divadlo

Dnes k nám opět zavítal herec Viktor z Českých Budějovic, kterého již dobře známe. V přízemí školy si pro naše žáky připravil jeviště, kde zahrál se svými ručně vyrobenými loutkami - marionetami dvě pohádky - O nafrněné princezněDevět jednou ranou. Do hraného děje zapojoval i děti, které to zaujalo a velmi bavilo. Na závěr spokojení diváci odměnili herce Viktora dlouhým potleskem.

                                                                                                     Irena Štěrbová, ŠD

Školní rok 2022/2023

Akce školní družiny

22.6. - spaní ve škole

Na dnešní den připravily paní vychovatelky zábavné odpoledne i večer, který vyvrcholil přespáním ve školní družině. Děti si zahrály různé hry, na školní zahradě si opekly vuřty a na "Bajkale" si užily večerní překvapení. Ve družině si pak rozložily karimatky a spacáky a společně s paními vychovatelkami spokojeně usnuly. Ráno si udělaly společnou snídani, na níž jim maminky upekly výborné domácí buchty. Tahle akce se dětem opravdu líbila!

15.5. - exkurze - místní požární zbrojnice

Celkem 35 dětí ze ŠD dnes navštívilo místní požární zbrojnici. Starosta hasičů, Lukáš Švehla, ukázal dětem veškeré vybavení zbrojnice včetně velkého hasičského auta, v němž si děti vyzkoušely také sedět za volantem i na místě spolujezdce. Poté si děti prohlédly hasičskou výstroj a výzbroj. Dostaly také prostor pro dotazy, kdy se dozvěděly, že místní hasiči pomáhají nejen při ohni, ale i při povodních, nebo je-li třeba odstranit vosí hnízdo. Na úplný závěr si děti proběhly hasičskou dráhu a L. Švehla jim ještě předvedl zacházení s práškovým hasičským přístrojem. Exkurze se dětem moc líbila.

Irena Štěrbová

5.4. - pohádka O Budulínkovi

Dne 5. dubna od 13.00hodin jsme měli loutkové divadlo LUK. Manželé Kyselkovi z Č. Budějovic zahráli dětem klasickou pohádku O Budulínkovi. Divadlo mělo výborné herecké obsazení, kulisy a loutky, a tak byly děti šťastné a spokojené.  Na závěr zněl dlouhý potlesk, děti odcházely na Velikonoce s velkým kulturním zážitkem. Na podzim se budeme opět těšit na jinou, krásnou pohádku. Irena Štěrbová

3.4. - velikonoční beseda

Dne 3. 4. jsme měli ve školní družině velikonoční besedu. Děti se hodně dozvěděly o těchto jarních svátcích z hlediska křesťanského - od Modrého pondělí až po Bílou sobotu. Nakonec děti přednesly krásné básně o jaru a o Velikonocích a kluci samozřejmě koledy, aby je uměly, až půjdou v pondělí na pomlázku za děvčaty. Na úplný závěr si děti zahrály oblíbenou velikonoční hru „Hrábě“ s vařenými vejci. Irena Štěrbová

16.3. - loutkové divadlo

Dnes navštívil naši školní družinu herec Viktor z Českých Budějovic. Měl s sebou vlastnoručně vyrobené marionety a přítomným 50 dětem zahrál dvě pohádky. První se jmenovala O zázračných horách a druhá měla název O krásné Janičce. Během hraní zařazoval aktivně i nadšené děti, které se s chutí chopily loutek a hrály také. Dětem se představení moc líbilo a už se těší na příští vystoupení.

Irena Štěrbová

16.2. - beseda

Ve školní družině jsem si dnes povídali o zimě, přesněji o zimních měsících a zvycích a tradicích s nimi spojených. Naše povídání začalo Hromnicemi (2.2.) - o hromničních svíčkách, o tom, jak se prodlužuje den, i o pranostikách souvisejících s tímto svátkem. Poté následovalo povídání o maškarách, maškarním veselí a konci masopustu, který se nazývá Bakus. Děti se dozvěděly, jak lidé podle krajů slaví masopust a jaké masky v průvodech vystupují. Pak si děti vyráběly masky na blížící se maškarní rej ve školní družině. Beseda se velmi líbila, děti si vytvořily krásné masky a těší se, až vypukne karneval.

Irena Štěrbová

Školní rok 2021/2022

Akce školní družiny

3. 2. - maškarní rej

Dnešní karneval se nesl především v duchu pohádek. Ve 12.30 hod se děti i paní vychovatelky oblékly do masek a kostýmů. Jedna paní vychovatelka šla za Večernici, druhá společně s paní asistentkou šly za klauny. Děti se oblékly za Karkulku, princezny, piráty, kovboje, objevila se i různá zvířátka, Spiderman nebo mumie. Všichni společně se vydali průvodem po škole, zašli do sborovny a poté zamířili do tělocvičny. Tady se soutěžilo o sladké odměny a také tančilo. Děti byly spokojené a prý se těší na další akce ve školní družině.

Irena Štěrbová

12. 1. - divadelní představení

Do školní družiny dnes zavítal náš oblíbený divadelní soubor Řimbaba. Připravili si pro nás pohádku O dvanácti měsíčkách a do děje zapojili také děti, kterým dali na sebe kostýmy. Všechny si s chutí během představení také zatančily. Pohádka se dětem moc líbila, a proto se budeme těšit na další vystoupení Řimbaby u nás v měsíci červnu.

Irena Štěrbová

15. 12. - vánoční besídka

Dnes od 13.00 hod proběhla ve družině vánoční besídka. Nejprve vystoupil soubor Otavánek. Děvčata a chlapci zazpívali několik lidových písní, poté zatancovali jihočeská kolečka a na konec svého programu si spolu s ostatními dětmi zazpívali několik krásných známých koled.

Poté následovala nadílka. Děti dostaly plno stavebnic a hraček a také krásné loutkové divadlo, které jim pomůže rozvíjet řečové schopnosti a dovednosti. Nakonec děti ochutnaly vánoční cukroví a mošt. Besídka s nadílkou se všem moc líbila.

7. 12. - vánoční beseda

Ve školní družině dnes proběhla vánoční beseda, při níž si děti připomněly řadu zvyků a obyčejů spojených s časem adventu. Celkem 37 dětí naslouchalo povídání a sv. Ondřejovi, Kateřině, Barboře, Mikuláši, Lucii. Následně si vyslechly půvabný vánoční příběh a na úplný závěr si zazpívaly několik známých koled. Ve vzduchu zavoněl stromeček s cukrovím a v dálce se tiše ozval cinkot rolniček. V očích dětí bylo vidět, že na Vánoce se těší a nemohou se jich dočkat. 

7. 10. v 13. 45 hodin  - divadelní představení ( vstup bude hrazen z poplatků ŠD).

Vychovatelky družina: Irena Štěrbová , Alena Pešková

Provoz družiny: Denně 6:15 - 7:15 hodin / 11:05 - 16:00 hodin

 • Je určena pro děti 1. stupně

 • Měsíční poplatek: 100,- Kč - splatné ve dvou splátkách, 500,- Kč za jedno pololetí

 • č. účtu: 181 253 444/0300 , variabilní symbol: V3,  (v poznámce uveďte jméno dítěte)

 • Provoz denně 6:15 - 7:15 hod. a 11:05 - 16:00 hod.

 • Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči omluvena.

 • Žáci přicházejí do družiny v budově školy od 6:15 do 7:00 hod.

 • Ze školní družiny odchází podle rozvrhu potvrzeném na zápisovém lístku,  nejpozději  v 16:00 hod.

 • Při změně pouze na písemné vyzvání rodičů - podpis , datum, zodpovědnost rodičů.

 • Uvolnění žáka ze školní družiny pouze na základě tel. hovoru, není možné.       

 • Žák odchází ze školní družiny pouze s vědomím paní vychovatelky.

 • Rodiče si mohou vyzvednout do 13.00 hodin, pak po 14.00 hodině / vycházky v okolí školy/.

Telefon do družiny:  733 255 322