O škole

Základní škola a Mateřská škola Katovice, okres Strakonice je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi středně velké školy.  Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy. 

Areál školy tvoří tři vzájemně provázané budovy, ve venkovním areálu se nachází pěstitelský pozemek, sportovní hřiště, zahrada/park.

Bezbarierový přístup je zajištěn částečně, jen v některých budovách. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, vyhrazená učebna. Žákům jsou k dispozici šatny. 

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: přírodopis, cizí jazyky, zeměpis, fyzika, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična.

Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít pracovních stanic, bezdrátové připojení v celé škole. 

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, chemie, praktické vyučování, tělesná výchova, zeměpis. 

 

Budova školy

Budova mateřské školy - připravujeme...

Školní zahrada a hřiště

Učebny

Toalety

Ostatní interiéry školy

Mgr. Pavel Kohout, ředitel Základní a Mateřské školy Katovice