7. třída

Umístění: 2. patro  /  Třídní učitel: Mgr. Richard Petrásek  /
Obsazenost: Celkem 25 žáků – 15 chlapců / 10 dívek

Rozvrh hodin: