7. třída

Umístění: 2. patro  /  Třídní učitelka: Mgr. Marcela Wieserová / Obsazenost: Celkem 28 žáků – 15 chlapců / 13 dívek

Rozvrh hodin: