Třída 7. A

Umístění: 2. patro, učebna německého jazyka   /  Třídní učitelka: Mgr. Eliška Klasová  /
Obsazenost: Celkem 16 žáků – 9 chlapců / 7 dívek

Rozvrh hodin:

Třída 7. B

Umístění: přízemí, učebna přírodopisu   /  Třídní učitelka: Mgr. Olga Kopecká /
Obsazenost: Celkem 16 žáků – 9 chlapců / 7 dívek

Rozvrh hodin: