Broučci

Třídní učitelky: Aneta Marková, Veronika Polanková

Obsazenost: Celkem 15 dětí 

O úklid a pořádek se stará: Jana Markytánová (školnice) a Andrea Macháčková 

Přípravu jídel má na starost: Petra Zajícová

Tato třída je určena pro věkovou skupinu 2 - 4 letých dětí. Třída má standartní zaměření. Jelikož do této třídy chodí děti nejmladší věkové skupiny, je zde kladen důraz hlavně na činnosti, které rozvíjí jejich sebeobsluhu, jemnou motoriku, sociální dovednosti. Rozvíjí se jednoduché elementární poznatky okolí. Hlavním cílem je postupná adaptace dětí na mateřskou školu. 

Režim dne

  • 07.00 – 08.15                            scházení, ranní hry
  • 08.15 – 08.45                            hygiena, svačina
  • 08.45 – 09.15                            řízená činnost
  • 09.15 – 11.15                            pobyt venku
  • 11.15 – 11.45                            hygiena, oběd
  • 11.45 – 13.45                            odpolední odpočinek, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
  • 13.45 – 14.15                            vstávání, hygiena, odpolední svačina
  • 14.15 – 15.00                           spontánní zájmové činnosti na školní zahradě nebo na třídě
  • 15.00                                         odchod dětí na třídu Berušek

Fotogalerie 

Telefon do mateřské školy:  383 398 208