Broučci

Telefonní kontakt: 389 822 337

Třídní učitelky: Michaela Kroupová, Veronika Polanková

Pedagogická asistentka: Kateřina Petričáková

Obsazenost: 17 dětí

O pořádek a přípravu jídel se stará: Jana Markytánová

Provoz na třídě je od 07.00 do 15.25 hodin.     

Třída je určena pro věkovou skupinu 3 – 4 letých dětí.

 V této třídě je práce s dětmi zaměřena zejména na získávání prvních sociálních kontaktů a adaptaci na nové prostředí. Většina dětí je mezi vrstevníky poprvé. Citlivý a klidný přístup učitelek pomáhá dětem, aby se snáze vyrovnaly s odloučením od rodiny. Hra provází děti po celý den, děti se učí komunikovat s ostatními dětmi, s učitelkou, učí se spolupracovat, společně si hrát. Společně si vytvářejí jednoduchá třídní pravidla a rituály, která se učí postupně respektovat. S pomocí učitelek si tato nejmladší věková skupina dětí osvojuje základní prvky sebeobsluhy, jako je osobní hygiena, stolování, oblékání i společenské návyky a pravidla společného soužití.

Režim dne

07.00–08.30    scházení dětí, spontánní hry, cvičení a pohybová aktivita

08.30–09.00    hygiena, ranní svačina

09.00–09.30    řízená činnost

09.30–11.30    pobyt venku

11.30–12.00    hygiena, oběd

12.00–14.00    odpolední odpočinek; individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.00–14.30    vstávání, hygiena, odpolední svačina

14.30–15.25    spontánní zájmové činnosti na školní zahradě nebo na třídě

15.25                 odchod dětí na třídu Včelek

Fotogalerie 

Telefon do mateřské školy:  383 398 208