3. třída

Umístění: přízemí  /  Třídní učitelka: Mgr. Miloslava Veselková /  Obsazenost: Celkem 25 žáků – 12 chlapců / 13 dívek

Rozvrh hodin: