4. třída

Umístění: 1. mezipatro  /  Třídní učitelka: Mgr. Hana Křešničková / Obsazenost: Celkem 24  žáků – 13 chlapců / 11 dívek

Rozvrh hodin: