Pro rodiče - Dokumenty ke stažení

Škola

Upozornění pro všechny rodiče.
V současné době se v naší ZŠ dokončuje rekonstrukce plynové kotelny, která byla zcela zničena přívalovou vodou z bouřky na konci minulého školního roku. Jelikož nebylo za současné situace jednoduché ihned sehnat nové kotle, obnova se trochu protáhla a je naplánovaná do konce měsíce září. V souvislosti se současným nepříliš vlídným počasím doporučuji rodičům, aby dohlédli na teplejší oblečení dětí. Trička a tílka by měly nahradit mikiny a svetříky. Ve třídách je teplota v současnosti 22 stupňů a více, avšak na chodbách školy je chladněji.

Mgr. Pavel Kohout

 ředitel školy

 

Školní online pokladna
Vážení rodiče, zákonní zástupci, naše škola umožňuje využívání Školního programu - služby, která Vám komfortně zprostředkuje kvalitní spolupráci se školou a poskytne další služby po celou dobu docházky Vašeho dítěte. Nyní Vám představujeme nový modul – Školní online pokladnu. Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně). Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji. Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu. Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

Nejprve si prostudujte následující dva dokumenty, proveďte registraci rodiče:

Dopis rodičům

Registrace rodičů

Proveďte zaregistrování žáka:

Odkaz na registraci žáka - https://system.skolniprogram.cz/

Při vkládání použijte ID naší školy: 75001268

Po vložení ID se objeví přesný název školy - vyberte kliknutím.

Zadejte jméno dítěte - zadejte nejprve celé PŘÍJMENÍ a pak JMÉNO dítěte (nezdrobnělé). Správnost zadání potvrďte výběrem ze seznamu. Pokud se Vaše dítě v seznamu neobjeví, kontaktujte jeho školu.

Převeďte 500 Kč - např. pomocí vygenerování QR kódu - na školní účet. V případě více dětí na jedné škole je nutné peníze ještě přiřadit jednotlivému dítěti.

 

Upozornění !

V současné době probíhá v prostorách školního hřiště výstavba nové mateřské školy. Prosíme o maximální pozornost a opatrnost při příchodu a odchodu ze školy. Očekává se kolem školy zvýšený pohyb vozidel stavby. Žádáme tímto rodiče, kteří vozí děti do školy, aby pokud možno vysazovali děti na zastávce nebo v přilehlých ulicích v okolí školy, odkud děti bezpečně do školy dojdou.

Děkujeme.

Vyučování

Školní pokladna

Žádosti - vzory

Školní jídelna

Zápis do 1. třídy