Pro rodiče - Dokumenty ke stažení

Škola

Školní pokladna

Školní online pokladna
Vážení rodiče, zákonní zástupci, naše škola umožňuje využívání Školního programu - služby, která Vám komfortně zprostředkuje kvalitní spolupráci se školou a poskytne další služby po celou dobu docházky Vašeho dítěte. Nyní Vám představujeme nový modul – Školní online pokladnu. Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně). Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji. Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu. Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

Nejprve si prostudujte následující dva dokumenty, proveďte registraci rodiče:

Dopis rodičům

Registrace rodičů

Proveďte zaregistrování žáka:

Odkaz na registraci žáka - https://system.skolniprogram.cz/

Při vkládání použijte ID naší školy: 75001268

Po vložení ID se objeví přesný název školy - vyberte kliknutím.

Zadejte jméno dítěte - zadejte nejprve celé PŘÍJMENÍ a pak JMÉNO dítěte (nezdrobnělé). Správnost zadání potvrďte výběrem ze seznamu. Pokud se Vaše dítě v seznamu neobjeví, kontaktujte jeho školu.

Převeďte 500 Kč - např. pomocí vygenerování QR kódu - na školní účet. V případě více dětí na jedné škole je nutné peníze ještě přiřadit jednotlivému dítěti.

 

Vyučování

Žádosti - vzory

Školní jídelna

Zápis do 1. třídy