Pro rodiče - Dokumenty ke stažení

Testování od 3. 1. 2022    

Od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni, dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.  V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),

https://www.edu.cz/covid-19/

Zde si můžete stáhnout nebo prohlédnout dokumenty, které by Vás mohly zajímat:

Národní plán návratu žáků do škol

V rámci tohoto projektu MŠMT proběhne na naší škole, v měsících září - prosinec, doplnění učiva z období distanční výuky formou doučování.

Mgr. Pavel Kohout, ředitel školy

Upozornění !

V současné době probíhá v prostorách školního hřiště výstavba nové mateřské školy. Prosíme o maximální pozornost a opatrnost při příchodu a odchodu ze školy. Očekává se kolem školy zvýšený pohyb vozidel stavby. Žádáme tímto rodiče, kteří vozí děti do školy, aby pokud možno vysazovali děti na zastávce nebo v přilehlých ulicích v okolí školy, odkud děti bezpečně do školy dojdou.

Děkujeme.

Škola

Zápis do 1. třídy

Vyučování

Žádosti - vzory

Školní jídelna