6. třída

Umístění: 2. patro  /  Třídní učitel: Mgr. Robert Kostěnec / Obsazenost: Celkem 20 žáků – 12 chlapců / 8 dívek

Rozvrh hodin: