6. třída

Umístění: 2. patro  /  Třídní učitelka: Mgr. Marcela Wieserová  /
Obsazenost: Celkem 25 žáků – 13 chlapců / 12 dívek

Rozvrh hodin: