Včelky

Třídní učitelky: Mgr. Hana Čapková, Olga Himmerová 

Pedagogická asistentka: Věra Gebelová

Obsazenost: Celkem 22 dětí

O úklid a pořádek se stará: Jana Markytánová (školnice)

Přípravu jídel má na starost: Petra Zajícová

Tato třída je určena pro věkovou skupinu dětí ve věku 3 - 7 let se zaměřením na křesťanskou výchovu. Vzhledem k tomu, že na této třídě je integrované dítě s tělesným postižením působí u něho asistentka. Ve třídě Včelek a Berušek rozvíjíme sociální stránku dětské osobnosti, upevňujeme návyky, postupujeme od nahodilého k záměrnému pozorování, podporujeme představivost a nadšení, nabízíme dostatek podnětů pro další rozvoj dětí.

Režim dne

  • 07.00 – 08.30                            scházení, ranní hry
  • 08.30 – 09.00                            hygiena, svačina
  • 09.00 – 09.30                            řízená činnost
  • 09.30 – 11.30                            pobyt venku
  • 11.30 – 12.00                            hygiena, oběd
  • 12.00 – 14.00                            odpolední odpočinek; individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku; individuální zaměření na děti s OŠD nebo                                                          děti, které potřebují individuální přístup
  • 14.00 – 14.30                            vstávání, hygiena, odpolední svačina
  • 14.30 – 15.20                            spontánní zájmové činnosti na školní zahradě nebo na třídě
  • 15.20                                          odchod na třídu Berušek nebo pobyt na školní zahradě

Fotogalerie 

Telefon do mateřské školy:  383 398 208