Včelky

Třídní učitelky: Mgr. Hana Čapková, Olga Himmerová  / Obsazenost: Celkem 28 dětí

Pedagogická asistentka: Věra Gebelová

O úklid a pořádek se stará: Jana Markytánová (školnice)

Tato třída je určena pro věkovou skupinu dětí ve věku 3 - 7 let se zaměřením na křesťanskou výchovu. Vzhledem k tomu, že na této třídě je integrované dítě s tělesným postižením působí u něho asistentka. Ve třídě Včelek a Berušek rozvíjíme sociální stránku dětské osobnosti, upevňujeme návyky, postupujeme od nahodilého k záměrnému pozorování, podporujeme představivost a nadšení, nabízíme dostatek podnětů pro další rozvoj dětí.

Režim dne

  • 07:00 – 08:30                            scházení, ranní hry
  • 08:30 – 09:00                            hygiena, svačina
  • 09:00 – 09:30                            řízená činnost
  • 09:30 – 11:30                            pobyt venku
  • 11:30 – 12:00                            hygiena, oběd
  • 12:00 – 14:00                            odpolední odpočinek; individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku; individuální zaměření na děti s OŠD nebo                                                          děti, které potřebují individuální přístup
  • 14:00 – 14:30                            vstávání, hygiena, odpolední svačina
  • 14:30 – 15:20                            spontánní zájmové činnosti na školní zahradě nebo na třídě
  • 15:20                                          odchod na třídu Berušek nebo pobyt na školní zahradě

Fotogalerie 

Telefon do mateřské školy:  383 398 208