Včelky

Telefonní kontakt: 389 822 339

Třídní učitelky: Mgr. Hana Čapková, Mgr. Pavlína Lenemajerová

Pedagogická asistentka: Kateřina Kubínová

Obsazenost: 21 dětí

O pořádek a přípravu jídel se stará: Olga Jánská

Provoz na třídě je od 06.15 do 16.15 hodin.     

Třída je určena pro věkovou skupinu 5 – 6 letých dětí a dětí s OŠD.

V posledním roce docházky do mateřské školy, mají děti program uzpůsobený tak, aby byly na vstup do základní školy připraveny dle svých nejlepších individuálních schopností a dovedností.

Režim dne

06.15–08.30    scházení dětí, spontánní hry, cvičení a pohybová aktivita

08.30–09.00    hygiena, svačina

09.00–09.30    řízená činnost

09.30–11.30    pobyt venku

11.30–12.00    hygiena, oběd

12.00–14.00    odpolední odpočinek; individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku;

individuální zaměření na děti s OŠD nebo děti, které potřebují individuální přístup

14.00–14.30    vstávání, hygiena, odpolední svačina

14.30–16.15    spontánní zájmové činnosti na školní zahradě nebo na třídě

Fotogalerie 

Telefon do mateřské školy:  383 398 208