Motýlci

Telefonní kontakt: 389 822 336

Třídní učitelky: Jaroslava Potužníková, Mgr. Lenka Turková

Školní asistent: Marcela Hudečková

Obsazenost: 18 dětí

O pořádek a přípravu jídel se stará: Andrea Macháčková

Provoz na třídě je od 07.00 do 15.40 hodin.     

Třída je určena pro věkovou skupinu 2 – 3 letých dětí.

Třída je startovní čárou pro nejmladší děti. Práce s dětmi je zaměřena zejména na hygienu, na získávání prvních sociálních kontaktů, na adaptaci na nové prostředí. Většina dětí je mezi vrstevníky poprvé a zvládnout odloučení od rodičů je důležitý bod práce na této třídě. Snažíme se o to, aby tento krok děti zvládly co nejlépe, pomáháme jim přijmout tuto realitu a snažíme se je zaujmout různými aktivitami. Říkanky spojené s pohybem, písničky jsou zařazovány každodenně a s nimi i rituály, které dětem napomáhají k dobré adaptaci.

Režim dne

07.00–08.30    scházení dětí, spontánní hry, cvičení a pohybová aktivita

08.30–09.00    hygiena, ranní svačina

09.00–09.30    řízená činnost

09.30–11.30    pobyt venku

11.30–12.00    hygiena, oběd

12.00–14.00    odpolední odpočinek; individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.00–14.30    vstávání, hygiena, odpolední svačina

14.30–15.40    spontánní zájmové činnosti na školní zahradě nebo na třídě

15.40                 odchod dětí na třídu Včelek

Fotogalerie 

Telefon do mateřské školy:  383 398 208