Kontakty - Učitelský sbor

Mgr. Marcela Wieserová

Učitelka 2.stupně
Třídní učitelka 6. třídy

Telefon: 383399159

Email: wieserovam@seznam.cz

Kancelář: Kabinet zeměpisu, 2. patro

Konzultace:  po telefonické domluvě

Mgr. Irena Zetková Jánská

Učitelka 2. stupeň, metodička prevence

Telefon: 728 890 154

Email: jairena@centrum.cz

Kancelář: Kabinet dějepisu 2. patro

Konzultace: metodik prevence : Pondělí: 11:15 - 12:45                                                                                                
nebo po telefonické domluvě

Mgr. Richard Petrásek

Učitel 2. stupeň, ITC koordinátor, Třídní učitel 7. třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Kabinet matematiky a zeměpisu 2. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Milena Kabelová

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 1. A 

Telefon: 604 879 351

Email: milenakabelova@gmail.com

Kancelář: učebna 1. A, 1. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Miloslava Veselková

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 2. třídy

Telefon: 775 943 693

Email: milkaveselka@centrum.cz

Kancelář: 2.třída v přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Jolana Novotná

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 3. třídy

Telefon: 608 336 323

Email: jolly.novotna@seznam.cz

Kancelář: 3.třída , 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Ivana Kadulová

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 4. třídy

Telefon: 606 722 210

Email: i.kadulova@centrum.cz

Kancelář: 4.třída v přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Pavla Pojarová

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 5. třídy

Telefon: 

Email: 

Kancelář: 5.třída, 2. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Hana Křešničková

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 1. B

Telefon: 728 478 928

Email: hanka.kresnickova@seznam.cz

Kancelář: 1.třída v 1. mezipatře

Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Olga Kopecká

Učitelka 2. stupeň, Třídní učitelka 8. B třídy

Telefon: 723 448 114

Email: olina-kopecka@seznam.cz

Kancelář: Kabinet přírodopisu přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Robert Kostěnec

Učitel 2. stupeň, Třídní učitel třídy 9. B

Telefon: 723 873 763

Email: draco2001@atlas.cz

Kancelář: Učebna výtvarné výchovy, 2. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Miroslav Čapek

Učitel 2. stupeň, Třídní učitel třídy 9. A

Telefon: 607 126 856

Email: miroslav.capek1975@seznam.cz

Kancelář: Učebna fyziky, 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Jiřina Böhmová

Učitelka 2. stupeň

Telefon: 603 573 641

Email: bohmova@zskatovice.cz

Kancelář: Učebna anglického jazyka, 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Eliška Klasová

Učitelka 2. stupeň, Třídní učitelka 8. A třídy

Telefon: 728 463 249

Email: eliskamikesova@seznam.cz

Kancelář: Učebna německého jazyka jazyka, 2. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Jitka Tomšovicová

Učitelka 2. stupeň, výchovná poradkyně

Telefon: 606 338 479

Email: jitka.tomsovic@seznam.cz

Kancelář: Sborovna, přízemí
Konzultace:  Čt: 8.25 - 9. 10,  Út: 7. 30 - 8. 15

Po telefonické domluvě

Irena Zachová

Pedagogická asistentka

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Sborovna, přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Lenka Lojíková

Pedagogická asistentka

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Sborovna, přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Jitka Zobalová

Pedagogická asistentka

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Sborovna, přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Jana Šefčíková

Pedagogická asistentka

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Sborovna, přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Přímý telefonní kontakt na konkrétního třídního učitele najdete v žákovské knížce Vašeho dítěte.