Kontakty - Učitelský sbor

Mgr. Marcela Wieserová

Učitelka 2.stupně
Třídní učitelka 9. třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Kabinet zeměpisu, 2. patro

Konzultace:  po telefonické domluvě

Mgr. Irena Zetková Jánská

Učitelka 2. stupeň, metodička prevence

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Kabinet dějepisu 2. patro

Konzultace: metodik prevence : Pondělí: 11:15 - 12:45                                                                                                
nebo po telefonické domluvě

Mgr. Richard Petrásek

Učitel 2. stupeň, ITC koordinátor, Třídní učitel 6. třídy

Dočasně upraveno po dobu nouzového stavu:

Telefon: 606 438 041

Email: petrasek@zskatovice.cz

Konzultace: 

  • v pracovní dny 9 - 11h po telefonu
  • email, whatsapp, FB v rámci možností 24/7 ;-)

_________________________________________________________________

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Kabinet matematiky a zeměpisu 2. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Milena Kabelová

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 5. třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: učebna 5. třídy, 1. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Miloslava Veselková

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 1. třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: 1.třída v přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Jolana Novotná

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 2. třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: 2.třída , 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Ivana Kadulová

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 3. třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: 3.třída v přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Hana Křešničková

Učitelka 1. stupeň, Třídní učitelka 4. třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: 4.třída v 1. mezipatře

Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Olga Kopecká

Učitelka 2. stupeň, Třídní učitelka 7. B třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Kabinet přírodopisu přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Robert Kostěnec

Učitel 2. stupeň, Třídní učitel třídy 8. B

Telefon: 383 399 159 

Kancelář: Učebna výtvarné výchovy, 2. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Miroslav Čapek

Učitel 2. stupeň, Třídní učitel třídy 8. A

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Učebna fyziky, 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Jiřina Böhmová

Učitelka 2. stupeň

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Učebna anglického jazyka, 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Eliška Klasová

Učitelka 2. stupeň, Třídní učitelka 7. A třídy

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Učebna německého jazyka jazyka, 2. patro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Mgr. Jitka Tomšovicová

Učitelka 2. stupeň, výchovná poradkyně

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Sborovna, přízemí
Konzultace:  Čt: 8.25 - 9. 10,  Út: 7. 30 - 8. 15

Po telefonické domluvě

Mgr. Ivana Ježková

Vychovatelka

Telefon: 733 255 322

Kancelář: Školní družina 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Irena Štěrbová

Vychovatelka

Telefon: 733 255 322

Kancelář: Školní družina 2. mezipatro
Konzultace: Po telefonické domluvě

Irena Zachová

Pedagogická asistentka

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Sborovna, přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Alena Pešková

Pedagogická asistentka

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Sborovna, přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Lenka Lojíková

Pedagogická asistentka

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Sborovna, přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Jitka Zobalová

Pedagogická asistentka

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Sborovna, přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Jana Šefčíková

Pedagogická asistentka

Telefon: 383 399 159

Kancelář: Sborovna, přízemí
Konzultace: Po telefonické domluvě

Přímý telefonní kontakt na konkrétního třídního učitele najdete v žákovské knížce Vašeho dítěte.